fbpx

Biserici de lemn din Sălaj: biserica din Racâș, „anu 1783 august 8 zile”

Biserica din Racâș are un sistem constructiv complex și aparte. Bolta naosului nu reazemă direct pe conturul pereților de la baza bisericii. La jumătatea lor, pereții sunt retrași spre interior, micșorând deschiderea bolții și sporind astfel înălțimea navei, luminată prin două rânduri de ferestre. Această formulă spațială își află analogia, destul de îndepărtată, la bisericile de tip bazilical, unde nava centrală se înalță deasupra colateralelor. O altă însușire specifică este acoperișul cu două poale. Cea de jos n-o înconjoară cu totul, ca la Domnin, lipsind de pe absida altarului. Vechimea bisericii este incertă. Pereții naosului ar putea data din sec. al XVI-lea. Ferestrele originare, mici cât palma, și peretele interior, inițial plin, sunt specifice veacului al XVII-lea. În secolul următor s-au făcut mai multe modificări: tavanul tindei a fost coborât, lăsând în pod o parte din pictură; partea de jos din scheletul clopotniței a fost eliminată, ca și timpanul pronaosului, pentru a se amenaja un cafas; ferestrele au fost lărgite și s-a unit acoperișul peste cele două poale, alterând identitatea fațadelor.

salaj6

Revenirea la forma inițială a fost propusă încă din 1974, printr-un proiect întocmit de Serviciul tehnic al Episcopiei Oradei. Dar abia restaurarea din anii 2000-2004 a împlinit acest deziderat. Au fost consolidate fundația, tălpile și structura de lemn. S-a înălțat tavanul pronaosului, s-a refăcut acoperișul și s-a revenit la ferestruicile inițiale.

salaj5

salaj3

O valoroasă componentă a monumentului este pictura, datată pe spatele catapetesmei: Acest sfânt oltari au plătit popa Nicolae și cu soția dumnealui Tudora, anu 1783 august 8 zile. În decorul pictat al altarului, desenul are întâietate asupra culorii. Nașterea Domnului este înfățișată într-o scenă amplă, pe peretele de nord. Pe ceilalți pereți sunt zugrăviți Sfinții Ierarhi ai Bisericii, proorocii și Jertfa lui Avraam.

salaj4

Din cele patru registre ale tâmplei, cel inferior – al icoanelor praznicare – lipsește, fiind înlăturat pentru a înălța golurile ușilor. O atenție specială merită scena Răstignirii, în care, pe lângă Isus, Maica Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul, mai apar și alte personaje, iar cetatea Ierusalimului din fundal se bucură de o tratare arhitecturală ce poate fi localizată în Transilvania: din mulțimea clădirilor se detașează turla unei biserici ortodoxe, corul unei biserici fortificate și fleșa înaltă a unui turn gotic, model preluat și de bisericile de lemn. Imagistica de la Racâș constituie unul dintre cele mai izbutite, incitante și bine păstrate ansambluri de pictură pe lemn. A fost atribuit, pe temeiuri stilistice, lui Ioan Pop din Românași. Plasarea foarte timpurie – 1783 – într-o carieră ce va dura până în 1832, precum și comparația cu alte lucrări ale sale impun însă anumite rezerve.

Descoperă alte 15 biserici vechi de lemn din Sălaj
în albumul bilingv Lăcașuri de suflet. Biserici de lemn din Sălaj, acum însoțit de un cadou

5home_Salaj

Screenshot 2021-04-27 at 12.31.34

Coșul de cumpărături0
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0