fbpx

Casă pe malul Dunării

Locuința de vacanță din apropierea Orșovei se prezintă sub forma unui relief artificial, în perfect acord cu silueta deluroasă şi împădurită a celor două maluri ale Dunării. Volumetria puternic dominată de carapacea metalică tridimensională a învelitorii din tablă brună se alătură unei serii de teme arhitecturale discrete care compun împreună un discurs coerent de adaptare la peisaj: accentuarea orizontalităţii, organicitatea liniilor frânte, materialele naturale (travertinul şi piatra de Başchioi, tabla me­ta­li­că oxidată), transparenţa, suprafeţele exterioare taluzate şi plantate cu iarbă care leagă între ele la diferite niveluri principalele încăperi ale casei.

Text: Catrinel Negru
Foto: Şerban Bonciocat

Casă pe malul Dunării

Locuinţa se adaptează la terenul în pantă prin prevederea spaţiilor de zi la etajul întâi (la ni­ve­lul accesului carosabil) şi a celor de noapte la parter, cu deschidere spre platoul înierbat cu vedere la Dunăre. Terasa livingului, de la înăl­ţi­mea căreia se cuprinde cu privirea o zo­nă în­tin­să a fluviului, este direct legată de te­rasa- gră­di­nă de peste parter, care la rândul ei se transfor­mă în curte exterioară. Volumetria clădirii principale este compusă din două bare în simplu tract, amplasate la parter de o parte şi de alta a unei curţi plantate care comunică în taluz cu platforma înierbată de la etaj.

Casă pe malul Dunării

Deasu­pra sunt dis­puse alte două elemente liniare, perpendi­cu­lare pe primele, care cuprind accesul principal cu bucătăria şi scara, respectiv o pasarelă desco­perită care facilitează accesul direct în zo­na de zi pe deasupra curţii interi­oa­re de la par­ter. Toate spaţiile exterioare co­mu­nică între ele prin planuri înclinate care u­ni­fică parterul cu e­ta­jul, interiorul cu ex­terio­rul. Vitrajul de sticlă structurală al living-ro­omului se deschide cu generozitate spre lu­mina sudică şi imaginea flu­­viului.

Casă pe malul Dunării

Terasele de mari dimen­siuni, aco­pe­ri­te, constituie ele­men­te parasolare care um­bresc spaţiile adiacente şi, în acelaşi timp, invită la petrecerea tim­pului în exterior chiar şi în zile ploioase, pentru ca experienţa naturii să fie una completă. La parter sunt dispuse cele patru dor­mitoare cu dressinguri şi băi, orientate către Dunăre, precum şi o serie de spaţii iluminate prin intermediul curţii interioare: sala de fitne­ss şi crama cu vinotecă şi cameră de degustare. Locuinţa administratorului este rezolvată par­ţial subteran, fiind acoperită cu o terasă-gră­di­nă şi accesată printr-un plan înclinat amplu ca­re face parte din geometria curţii. Discreţia in­serării corpului secundar de clădire la nivelul solului subliniază încă o dată intenţia de a mi­nimiza impac­tul volumului construit în raport cu fundalul spectaculos.

Casă pe malul Dunării

Casă pe malul Dunării

Finisajele şi geometria exterioarelor urmăresc consecvent modelul na­tural: faţade placate cu piatră şi tablă oxidată, platforme din deck de lemn natur, pavele din be­ton aparent, su­prafeţe de pietriş şi gazon. Su­­prafe­ţele mari de sticlă cu tentă verzuie re­flec­tă nuanţa apei şi aruncă umbre fluide pe ma­teria­lele adiacente. Piscina exterioară, independentă de casă, este punctul de legătură dintre locu­in­ţă şi Dunăre, atât din punct de ve­dere spa­ţial, cât şi simbolic.

Casă pe malul Dunării

Casă pe malul Dunării

Grădina dinspre Du­năre, tratată ca o pajişte naturală, se inte­gre­ază firesc în vegetaţia spontană a malurilor. In­terioarele scăldate în lumina de sud sunt de­taliate în aceeaşi idee naturală, cu pardo­seli din piatră, mobilier şi pereţi predominant albe şi lu­mini faţetate sau cu finisaj ruginiu, în a­cord cu volumetria exterioară. Sistemul de cli­ma­tizare cu ventiloconvectoare permite eliberarea spaţii­lor principale (zona de zi, dormitoa­re) de orice element tehnologic, lăsând peisajul să constituie al patrulea perete al fiecărei ca­mere.

Casă pe malul Dunării

Coșul de cumpărături0
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0