Mănăstirea Snagov

Când, la 1568, Petru cel Tânăr împreună cu mama sa Doamna Chiajna erau maziliţi, tabloul votiv din pronaosul mănăstirii Snagov …

În haine noi

Avem de-a face cu o reamenajare semnată de arhitecţii de la Graphic Studio, deja reputaţi „mânuitori” ai patrimoniului construit al …

Slade Architecture

Arhitectura nu (mai) este neapărat o chestiune legată doar de materiale şi de materialitate, de forţa gravitaţională şi seismică, de …

În jurul scării…

„Casa în care locuiesc nu este un imobil impersonal în care oamenii domiciliază cu sentimentul provizoratului, aduşi de împrejurări fortuite. …

Straturile mănăstirii Cotmeana

„În zilele binecredinciosului domn Io Dan Voievod, a făcut acest clopot jupânul Dragomir, fiul egumenului, Dragomir, în anul 6893, indicţion …

Publicitatea in oras

Avem un oraş, ce facem cu el? Se pare că în cazul Bucureştiului răspunsul a fost rapid găsit: îl îmbrăcăm …