fbpx

Despre „Casa care-mi place”

“Casa care-mi place” e un concurs organizat de membri ai Asociaţiei de la 4, prin care îşi propun să-i apropie pe locuitorii Timişoarei de valoarea artistică a fondului construit, printr-o abordare nouă a relaţiei cu oraşul şi să le stârnească interesul de a contribui la construcţia imaginii acestuia în timp.

Despre proiect. Problema în întâmpinarea cărieia se ridică acest proiect este interesul scăzut al locuitorilor municipiului Timişoara faţă de mediul construit din oraş. În afara câtorva repere care focalizează aprecierea comunităţii timişorene, oamenii tratează cu ignoranţă arhitectura zonelor rezidenţiale, fapt ce are efecte negative asupra modului de viaţă şi poate produce atitudini confuze referitoare la arhitectură în general.

Cauze principale ale lipsei de sensibilitate a timişorenilor faţă de mediul în care se desfăşoară au de-a face cu nivelul scăzut de cunoştinţe despre locuire si arhitectură, diversitatea scăzută tipică erei comuniste în programele de locuit, dar şi automatismul vieţii cotidiene în care meditaţia la subiectul locuirii nu este o obişnuinţă.

Considerăm că apropierea cetăţenilor de valoarea artistică a fondului construit este o nevoie culturală acută. Mai mult, proiectul este propus spre dezvoltare în contextul existenţei unei discrepanţe majore între nivelurile de percepţie estetică dintre arhitecţi şi cetăţenii oraşului.

Motivaţie. Calitatea arhitecturii unei aşezări este direct proporţională cu nivelul de educaţie al locuitorilor acesteia şi depinde de buna colaborare între totalitatea actorilor implicaţi (arhitecţi, beneficiari, autorităţi locale etc). Interdependenţa între factorii care determină modalitatea de construire a mediului înconjurător evidenţiaza nevoia aducerii acestor factori într-un loc comun, printr-un proiect ce vizează conştientizarea, conturarea discernământului prin cultivare, responsabilizarea.

Scop. Proiectul „Casa care-mi place” are ca scop cultivarea locuitorilor Timişoarei astfel încât să conştientizeze arhitectura care îi înconjoară, să dezvolte un spirit critic şi o atitudine responsabilă faţă de aceasta. Proiectul oferă o noutate în primul rând prin scara sa, prin numărul mare de persoane pe care îl implică, fapt ce oferă capcitatea conturării unei viziuni globale în legătură cu percepţia cetăţenilor asupra spaţiului construit şi în legătură cu felul în care aceasta poate fi influenţată din exterior.

Pentru rezultate cât mai bune în timp, strategia include reluarea proiectului la diverse distanţe temporale. Totodată, se doreşte o continuitate şi la nivel naţional, în sensul implemetării acestui exerciţiu şi în alte oraşe importante ale ţării, ale căror locuitori se află în aceeaşi situaţie.

Obiective pe termen scurt şi mediu:

-Realizarea unei platforme on-line care să poată găzdui propuneri ale utilizatorilor privind casele preferate şi promovarea acesteia. Www.casacare-miplace.ro

-Promovarea tuturor propunerilor de pe site-ul proiectului şi îndemnarea la vot a cetăţenilor Timişoarei.

-Realizarea, la sfârşitul etapei de vot, a unui clasament şi publicarea acestuia.

-Publicarea pe site-ul proiectului, la sfârşitul etapei de vot, a caselor propuse de arhitecţi.

-Analizarea şi promovarea rezultatelor pe site-ul proiectului şi dezbaterea acestora în mediile de specialitate.

Obiectivele proiectului pe termen lung:

-Realizarea unui studiu privind nivelul de receptivitate a cetăţenilor faţă de subiectul locuirii.

-Ridicarea nivelului de interes al cetăţenilor faţă de zona în care locuiesc, implicit conturarea identităţii cartierelor.

-Identificarea, respectiv creşterea standardului de calitate.

-Însămânţarea arhitecturii ca subiect de dialog între membrii comunităţii.

-Promovarea culturii, în general, ca factor de coeziune civică, prin îndrumare la dialog.

-Formularea unor concluzii privind modalitatea de desfăşurare a proiectului, respectiv impactul acestuia asupra comunităţii, mai precis evoluţia percepţiei estetice a cetăţenilor pe parcursul derulării proiectului.

-Cultivarea publicului, punând accent pe generaţiile tinere, prin realizarea unor vizite ghidate pentru liceeni, la construcţiile propuse de arhitecti

-Reluarea proiectului în viitor, la un interval de timp care să permită înregistrarea unor modificări, respectiv refacerea studiilor.

Desfăşurare:

Pentru a introduce locuirea în atenţia oamenilor din Timişoara, proiectul propune împărţirea oraşului în mai multe zone. Locatarii din fiecare zonă au posibilitatea să propună şi să voteze pe platforma online www.casacare-miplace.ro , o casă/unitate de locuit din arealul în care se află şi pe care o apreciază cel mai mult. Votul trebuie însoţit de o justificare (selecaterea unor justificări propuse de site sau una diferită, opţională). După încheierea perioadei de încărcare şi vot, urmează publicarea rezultatelor (casa câştigătoare din fiecare zonă), precum şi publicarea propunerilor făcute de arhitecţi, însoţite de o descriere. Ultimul moment din cadrul programului îl constituie expoziţia finală, însoţită de o masă rotundă cu invitaţi specialişti (arhitecţi, psihologi, sociologi, etc).

În urma discuţiilor generate pe fondul voturilor oamenilor se va întocmi un studiu referitor la nivelul de cunoştinţe legate de arhitectură şi locuire a timişorenilor.

Rezultate aşteptate. Printr-o amplă campanie de promovare, ne aşteptăm la un impact semnificativ în rândul locuitorilor Timişoarei.

Dorim ca efectul proiectului să se manifeste atât la nivel superficial, ca primă consecinţă a publicităţii, prin inocularea conceptului ”Casa care-mi place” şi determinarea unei reflecţii asupra propriilor valori, cât şi la nivel profund, în urma utilizării şi urmăririi site-ului, prin stârnirea interesului asupra domeniului arhitecturii.

După finalizarea proiectului, vom realiza un studiu al rezultatelor obţinute, atât din punctul de vedere al arhitecţilor, cât şi al sociologilor, oferind astfel o platformă de date, o analiză cu referire la locuitorii Timişoarei, vizând gradul de receptivitate şi implicare al acestora şi nivelului de cunoştinţe în domeniul arhitecturii.

Coșul de cumpărături0
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0