fbpx

Despre renovarea clădirilor istorice după principii „verzi”

De vorbă cu Carlo Battisti, manager de inovare sustenabilă, unul dintre membrii fondatori ai Green Building Council Italia.

Text: Loredana Brumă

Despre renovarea clădirilor istorice după principii „verzi”

LB: Ai o experienţă de peste 20 de ani în lucrul cu clădirile. Cum de ai ales această direcţie? Ce găseşti interesant în a lucra în industria construcţiilor?

CB: Dacă luăm în considerare faptul că peste 90% din timpul nostru îl petrecem în interio­rul unor construcţii, atunci devine evident de ce ele sunt importante şi ce impact au asupra calităţii vieţii. În plus, ceea ce mă atrage cel mai mult în acest sector este procesul creativ, evoluţia din faza de design până la implemen­tarea pe teren. Chiar poţi vedea şi atinge ceva ce ai creat. Apoi, este legătura cu manage­men­tul proiectului, cum poţi realiza proiecte bune având la dispoziţie un buget restrâns, timp limitat şi cerinţe stricte privind standar­dele de calitate. Îmi place acest gen de provocare. Nu în cele din urmă, clădirile au un im­pact major asupra schimbărilor climatice. A­vem o mare responsabilitate; dar şi nume­roa­se oportunităţi în materie de sustenabilitate.

LB: Ai coordonat numeroase proiecte şi programe de reabilitare şi ţii cursuri despre renovarea clădirilor istorice având la bază principii de dezvoltare durabilă. De ce te-ai concentrat asupra acestei nişe? Cum de găseşti acest domeniu mai motivaţional în comparaţie cu lucrul cu clădiri noi?

CB: Prezervarea şi renovarea clădirilor istorice constituie o componentă cheie în procesul de dezvoltare durabilă şi inteligentă. Revitaliza­rea unei clădiri istorice poate fi un punct de plecare în renovarea unui cartier şi dezvolta­rea de reţele sociale pentru activităţi cultura­le. Un astfel de demers ne permite să conser­văm o anumită cantitate de energie existentă în raport cu o construcţie nouă pentru care trebuie să producem un consum adiţional. Tre­buie să găseşti mereu compromisul perfect în­tre conservare şi performanţe sustenabile. Din aceste tensiuni sunt generate oportunităţi reale de inovare, pentru designeri, pentru producători de materiale, tehnologii, management etc.

Despre renovarea clădirilor istorice după principii „verzi”

LB: Reabilitarea imobilelor de patrimoniu este o provocare în sine, cu atât mai mult când este impusă în contextul unei renovări ce ţinteşte o certificare. De ce consideri importantă acceptarea unei astfel de provocări?

CB: Renovarea clădirilor istorice având la bază principii „verzi” este o chestiune de business. Ar trebui să începem să privim un astfel de pro­iect din această perspectivă. Dacă ne gân­dim la ce noi caracteristici, servicii, activităţi ar avea clădirea după renovare, am putea des­coperi numeroase argumente financiare care să susţină iniţierea unui astfel de demers. Imo­bilele de patrimoniu au o mare valoare în sine, urmare a contextului cultural în care se află. De cele mai multe ori sunt foarte bine po­ziţionate, fiind aproape de centrul oraşului, cu acces la multiple reţele de transport pu­blic, servicii, utilităţi. Dacă aplicăm o meto­dologie de reabilitare în acord cu o certificare recunoscută la nivel mondial, precum LEED, spre exemplu, adăugăm un nou mare plus. În cele din urmă, obţinem o construcţie cu o semnificativă valoare pe piaţă, de o importanţă culturală deosebită şi cu un consum redus de resurse în exploatare. Aceasta este muzica pe care investitorii preferă să o asculte şi este tipul de loc în care ne place să fim. Este o situaţie câştigătoare de ambele părţi.

LB: Ce părere ai despre politicile Uniunii Europene? Crezi că actualele directive susţin într-un mod realist reabilitările sustenabile?

CB: Nu chiar. Conform directivei 2012/27/EU, statele membre pot decide să nu impună aplicarea standardelor generale clădirilor protejate sau având valori istorice şi arhitecturale deosebite dacă respectarea normelor minime de performanţă energetică ar altera în mod inacceptabil caracterul sau înfăţişarea acestora. Dacă luăm în considerare că aproximativ o treime din stocul de clădiri din Europa a fost construit înainte de 1960, adică numeroase cazuri „istorice” având performanţe slabe de energie şi vrem să atingem obiectivele Europa 20-20-20, nu putem ignora această categorie de construcţii.

Despre renovarea clădirilor istorice după principii „verzi”

LB: Din 2012, împreună cu Green Building Council Itala, ai lucrat la un proiect pentru dezvoltarea unui standard care să încurajeze reabilitările verzi. GBC Historic Building a fost lansat la finele anului trecut. Ce implică acest protocol?

CB: Durabilitatea pentru clădiri istorice, din păcate, încă este un subiect destul de nou. În acest sens, am lucrat în Italia la punerea în aplicare a unui standard adaptat acestei categorii de intervenţii inspirat de specificaţiile LEED. A fost un lucru în echipă foarte interesant care a implicat punerea laolaltă, pentru câţiva ani, a mai multor arhitecţi, experţi LEED, universităţi, companii, cu scopul de a găsi un compromis corect între conservarea patrimoniului şi durabilitate. În vederea testării acestei metode, am început cu o serie de studii de caz în Italia. Este luată în consi­derare experimentarea şi în context internaţional, inclusiv România.

LB: Public Weigh House din Bolzano este un foarte bun exemplu pentru cum eficientizarea energetică poate fi aplicată clădirilor istorice. Spune-ne mai mult despre acest proiect.

CB: Public Weigh House din Bolzano a fost unul dintre cazurile pilot din cadrul proiectului European R&D 3encult. Proiectul urmăreşte realizarea unei punţi între conservarea clădirilor istorice şi demersurile privind protecţia climei, demonstrând fezabilitatea unei reduceri mari a consumului de energie, în funcţie de caz şi valoarea patrimonială. Această clădire este amplasată în centrul istoric al oraşului şi a fost construită la sfârşitul secolului al XII-lea. În timpul desfăşurării proiectului, numeroase teste şi măsurători au fost realizate de către cercetătorii de la Institutul pentru energia regenerabilă EURAC, în vederea evaluării performanţelor energetice în diferite faze de construcţie şi utilizare. Acum, sunt cunoscute aproape toate detaliile constructive, putând fi demarate lucrările de renovare, în vederea amenajării aici a Muzeului de fotografie.

Despre renovarea clădirilor istorice după principii „verzi”

Despre renovarea clădirilor istorice după principii „verzi”

LB: Prin intermediul Macro Design Studio şi în colaborare cu International Living Future Institute ai lansat o competiţie foarte ambiţioasă dedicată tinerilor profesionişti. Ce este proiectul REGENERATION?

CB: REGENERATION este prima competiţie europeană de design având la bază protocolul Living Building Challenge. Este un workshop de design care se va desfăşura în luna aprilie, la centrul cultural Fies din Dro, regiunea Trento din Italia. Echipe internaţionale de specialişti sub 35 de ani sunt invitaţi să dezvolte într-un timp foarte scurt, 64 de ore, un proiect de reconceptualizare sustenabilă a unei clădiri existente în vederea integrării sale în circuitul activ al comunităţii locale.

LB: Crezi că este posibil să avem un viitor mai bun pentru trecutul nostru?

CB: Da, cu siguranţă. Renovarea clădirilor istorice după principii durabile este posibilă şi eficientă în vederea transmiterii moştenirii noastre generaţiilor viitoare.

Coșul de cumpărături0
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0