fbpx

Imposibila restituire. „M. H. Maxy. De la avangardă la socialism”

TEXT: Iuliana Dumitru FOTO: MNAR

La Muzeul Național de Artă al României se poate vizita până în 30 aprilie o amplă expoziție monografică dedicată artistului Max Hermann Maxy (1895-1971), M. H. Maxy. De la avangardă la socialism, curatoriată de Călin Stegerean. Încep cu această convențională punere în temă, pentru că, în „banalitatea” ei, afirmă importanța unor astfel de întreprinderi expoziționale, pe cât de necesare, pe atât de rare la noi. Pentru că nu există, probabil, artist – cu operă încheiată sau ajuns la oarecare maturitate – a cărui creație, al cărui loc în istorie să nu merite a fi cercetate, revelând astfel ceva neștiut ori alte piste de cercetare.

E și cazul lui Maxy, a cărui prezență activă în cercurile avangardei interbelice românești și nu numai – mai cu seamă la revista Integral, pe care a editat-o alături de Ilarie Voronca, Brunea-Fox și Ion Călugăru între 1925 și 1928 – e un fapt bine cunoscut. Câteva dintre lucrările lui, cum ar fi Madona electrică (1926) sau portretul lui Tristan Tzara (1924), au devenit imagini-reper, expresii imediat recognoscibile pentru maniera sa cubisto-constructivistă asimilată în perioada berlineză (1922-1923).

 

Mai puțin cunoscută publicului larg e însă traiectoria ulterioară a lui Maxy – atât etapa anilor ’30, a unei picturi care, deși păstrează registrul geometric, devine figurativă, aplecându-se asupra realității și categoriilor sociale defavorizate, cât și perioada anilor ’40-’50, de adeziune la estetica și retorica exaltată a realismului socialist, urmată de relativul dezgheț ideologic al anilor ’60, în care Maxy ilustrează în linii generic cubiste temele impuse de regimul comunist (cu toate că peisajele industriale, de pildă, nu lipsesc nici din creația sa de anii ’20). 

Meissen. Înserare (1922)
Madona electrică (1926)

În ultima parte a vieții, pe fondul aceleiași controlate liberalizări politice și estetice, dar și – deducem din expoziție – datorită poziției totuși privilegiate în interiorul regimului (ca director din 1950 până în 1971 al viitorului MNAR), artistul își va putea relua, mimetic, vechiul discurs formal, abstractizat, acum aproape „decorativist” și inevitabil golit de forța gestului inițial, strâns legat de avântul unei întregi generații ce se aflase în perfectă sincronizare în rețeaua europeană a avangardelor.

Azi, construcții (1970). Tehnică mixtă pe placaj

Cu vădite merite, expoziția de la MNAR documentează, reconstituie și structurează limpede, cronologic tot acest teritoriu de viață, de creație și de istorie întins, practic, pe două epoci distincte. Sunt expuse 95 de lucrări de pictură – inclusiv tablouri de tinerețe, pre-avangardiste –, 50 de lucrări de grafică și proiecte de scenografie, obiecte de artă aplicată, fotografii de arhivă, selecții din celebrele reviste de avangardă, fragmente din filme documentare de anii ’40-’50 ce redau atmosfera politică tensionată a vremii.

 

Scenografia expoziției oglindește, prin neutralitatea fundalului, aceeași claritate a conținutului, în timp ce panotarea, printr-un subtil act de recuperare istorică, trimite la tipul de expunere la care apelase Maxy însuși cu prilejul marii sale retrospective din 1965 de la sala Dalles. Albul uniform al spațiului lasă loc fiecărei lucrări să se distingă.

Maxy cu studenții săi (1949). Detaliu
Maxy cu studenții săi (1949). Detaliu
Elemente de artă aplicată din expoziție
Elemente de artă aplicată din expoziție

Un punct în demersul curatorial rămâne totuși nedus până la capăt sau, oricum, lăsat pe un prag ambiguu, sub o anume rezervă (pe care mărturisesc că n-o înțeleg, având în vedere titlul expoziției): chestiunea condiției artistului în câmpul puterii și mecanismele vizibile și invizibile ale acestei complicate negocieri. Deși rama istorică e constant și în mod just prezentă (și prezentată), cu anii de restriște ai legilor antisemite, când Maxy a fost nevoit să-și restrângă activitatea în interiorul comunității evreiești din București, precum și cu atacurile constante, în timpul mandatului de director, ce vizau formalismul artei sale și trecutul avangardist, din parcursul expozițional nu reiese adevărata relație pe care Maxy a cultivat-o cu autoritățile regimului comunist.

 

Dacă a fost una contradictorie (și așa ar fi de presupus), atunci fix această teribilă contradicție ar fi trebuit înfruntată și exploatată, fără a fi, desigur, „tranșată”. În locul unei „corecte” distanțe curatoriale, aș fi simțit nevoia unei pătrunderi chiar în fisura nevralgică a acestui drum „de la avangardă la socialism”. Un drum, o tranziție despre care, în fond, se poate argumenta că nici măcar nu sunt atât de lungi ori atât de surprinzătoare pe cât o sugerează formularea, dacă ne gândim că o parte considerabilă a avangardei interbelice avea vederi de stânga (Maxy de asemenea).

În acești 20 de ani (1964)

E-adevărat că sub semnul unui contradictoriu subversiv stă imaginea cu care curatorul a ales să deschidă expoziția: o fotografie de maturitate cu Maxy prins între semnele a două lumi (cărora deci la aparținea simultan?) – recuzita vizuală a vârstei avangardiste și noua ordine birocratică, instituțională. Dincolo de această sugestie, ar fi fost nu doar interesant, ci crucial să aflăm cum se raporta acesta la propriul trecut și la noul angajament politic (știm că dintre vechii săi camarazi de artă unii aveau să emigreze cu prima ocazie, alții aveau să cedeze pactului, alții aveau să le facă pe ambele); câtă onestitate și câtă conștiință strategică atârnau în compromisul în fața căruia erau puși artiștii pentru a nu risca anihilarea sau ieșirea, fie și temporar, din istorie; cum de a fost totuși posibilă (cu ce preț?), în 1956, organizarea la Muzeul Național de Artă sub conducerea lui Maxy a extraordinarei expoziții Brâncuși, prima, de altfel, într-un muzeu european?

 

Sunt câteva din marea de întrebări ce planează încă asupra unei perioade sumbre a istoriei noastre recente, în care Maxy e un caz complicat printre atâtea altele. Un răspuns posibil e că nu putem ști. Alte răspunsuri ar fi probabil contradictorii, într-o ordine morală și ontologică ce s-ar putea să ni se pară azi de neînțeles. Și-atunci poate că expoziția a răspuns în felul ei, suscitând pe mai departe curiozitatea și dezbaterea.

Urmuz (1969). Colaj
Coșul de cumpărături
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0