fbpx

Patrimoniul industrial: Asociația PlusMinus I Asociația pentru Arheologie Industrială I Make a Point I Zeppelin

Inaugurăm rubrica dedicată ONG-urilor cu prezentarea unor asociații implicate în salvgardarea patrimoniului industrial împreună cu proiectele lor de cercetare, educație și conversie. Am selectat 4 astfel de organizații care s-au remarcat de-a lungul timpului prin prin punerea în practică a numeroase inițiative de succes.

Text: arh. drd. Alexandra Din, Ioana Diaconu

Patrimoniul industrial: Asociația PlusMinus I Asociația pentru Arheologie Industrală I Make a Point I Zeppelin

Patrimoniul industrial românesc este pe moarte… Ne întrebăm ce şanse de supravieţuire are, văzând cum tot mai multe ansambluri şi clădiri valoroase cad pradă buldozerelor venite să elibereze terenurile bine amplasate în oraşe, pentru a face loc noilor investiţii imobiliare. Altele sunt lăsate într-o continuă stare de degradare, riscând soarta celor care au dispărut din cadrul fizic. Situaţia nu este mai puţin dramatică în cazurile în care istoria este furată, bucată cu bucată, şi vândută pe nimic la fier vechi. Treptat, dispar astfel mărturii ale unor etape irepetabile, ale unor moduri de producţie şi de viaţă trecute, ce au jucat un rol decisiv în evoluţia societăţii şi a oraşelor noastre.

Moştenirea industrială constituie un segment nou în sfera patrimonială, care necesită a fi gestionat în raport cu problemele sale specifice. În prezent, o soluţie viabilă în vederea salvgardării sale o constituie reintegrarea în circuitul funcţional şi în viaţa comunităţii, prin reutilizare adaptivă a construcţiilor şi ansamblurilor industriale. Pentru aceasta, este însă nevoie de o abordare interdisciplinară, de strategii integrate, care să valorifice în mod durabil resursele patrimoniului industrial, în beneficiul comunităţilor şi respectând contextul istoric, economic, social, urban şi cultural al fiecărei situaţii în parte. Aceste strategii se pot genera şi implementa prin intermediul unor parteneriate şi cooperări eficiente între sectorul civil, administraţie, profesionişti şi investitori.

Primind noi semnificaţii şi utilizări, moştenirea industrială poate redeveni motorul creşterii economice şi dezvoltării urbane de altădată. Sectorul societăţii civile reprezentat de ONG-uri dedicate acestui domeniu este tot mai activ, sub ameninţarea distrugerilor masive din ultimii ani. Cu toţii luptă pentru o schimbare de paradigmă în ceea ce priveşte patrimoniul industrial românesc, astfel încât acestuia să îi fie recunoscute valorile şi să fie perceput ca o resursă pentru dezvoltare, în spiritul respectării istoriei şi valorilor trecutului. Pe parcursul ultimilor ani, au desfăşurat de la activităţi de documentare, inventariere, la campanii de informare şi sensibilizare a pu­blicului larg şi a factorilor de decizie, ateliere de lucru, tururi ghidate, dezbateri, până la implicarea în demersurile pentru clasarea ca monumente istorice a anumitor situri, atragerea de fonduri, organizarea acţiunilor menite să susţină reintegrarea unor clădiri în viaţa comunităţilor, colaborări pentru înfiinţarea unui centru pentru formare la distanţă, documentare şi informare în arheologia industrială, iar lista iniţiativelor şi dedicarea unor oameni nu se opresc aici. Semn că demersurile întreprinse de organizaţiile din sfera societăţii civile dau rezultate şi că puterea exemplului există, un număr (modest) de investiţii în reabi­litarea şi reutilizarea patrimoniului industrial s-a materializat în ultimii ani. Aşadar, mai putem oare spera…?

Patrimoniul industrial: Asociația PlusMinus I Asociația pentru Arheologie Industrală I Make a Point I Zeppelin

Asociația PlusMinus
______

Discuţia despre patrimoniul industrial în cazul minelor de cărbune în general, şi al Minei Petrila în particular, aduce o nouă notă în dis­cur­sul clasic, vorbind nu numai despre un patrimoniu ignorat şi lăsat pra­­dă speculei imobiliare, ci chiar de un spaţiu care se vrea a fi de­mo­lat, pentru care locuitorii au sentimente mixte, datorate trecutului tragic din perioada totalitară. În acest context, Asociaţia Plus­Minus a adunat la un loc o serie de iniţiative pentru salvgardarea mi­nei, în parteneriat cu Societatea Culturală „Condiţia Română“, E.M. Petrila şi cu autorităţile, în căutarea unor soluţii concrete, printr-un sistem de gestiune cât mai liber care să poată simula or­ga­nizarea de eve­ni­men­te şi a reapropria spaţiul de comunitate. Du­pă doi ani de studii, stra­tegii şi analize, s-a impus nevoia unei in­tervenţii reale, la scara 1:1, care să aducă proiectul mai aproape de petrileni şi să arate po­tenţialul de conversie al clădirilor din incinta E.M. Petrila. Astfel, s-a născut ideea unui atelier participativ de conversie a fostei staţii de pompe într-o clădire cu destinaţie culturală – Centrul POMPAdou, un atelier care a avut loc sub numele de Start UP Petrila în perioada 19-26 octombrie 2014. Timp de cinci zile şi ju­mă­tate, o echipă de 15 ar­hi­tecţi români şi germani, un inginer, îm­preună cu voluntarii entu­zia­şti din Petrila, precum şi cu mineri, electricieni şi dulgheri ai E.M. Petrila au modificat exteriorul şi interiorul fostei staţii de pompe, iar rezultatul ni se prezintă sub forma a multiple posbilităţi de utilizare. Următorii paşi ai iniţiativei vizează mo­dificarea Hotărârii de Guvern privind proiectul de demolare a Minei Petrila şi redirecţio­narea fondurilor alocate demolării către reabilitarea şi conversia clădirilor.

Patrimoniul industrial: Asociația PlusMinus I Asociația pentru Arheologie Industrală I Make a Point I Zeppelin

Asociația pentru arheologie industrială
__________

Arheologia industrială este un domeniu interdisciplinar de studiu al mărturiilor, materiale sau imateriale, a documentelor, artefactelor, a aşezărilor omeneşti şi a peisajelor urbane sau naturale, create pentru sau de către procesele industriale. Fondată în 2007, Asociaţia pentru Arheologie Industrială din România are un portofoliu impresionant de proiecte, urmărind cercetarea şi punerea în valoare a patrimoniului industrial, educaţia şi conştientizarea publicului cu privire la importanţa acestuia în identitatea noastră culturală. Menţionăm: „Parteneriat pentru valorificarea patrimoniului arhitectu-ral industrial din România“, în parteneriat cu Transylvania Trust, „Tur Industrial – patrimoniul industrial ca resursă“, în parteneriat cu Asociaţia Zeppelin şi „Creative Factories Bucharest“ în parteneriat cu asociaţia EURODITE şi Asociaţia Zeppelin. În prezent, AIR lucrează la inventarierea şi prezentarea pentru public a patrimoniului industrial bucureştean, un proiect finanţat de ambasada Franţei sub numele de „Bucharest, ville industrielle – ou sont passees ses industries d’antan?“. De asemenea, o nouă iniţiativă vizează o analiză preliminară a temei industriei în filmul românesc de ficţiune ca sursă documentară în cercetarea patrimoniului industrial, un proiect dezvoltat în colaborare cu Uniunea Naţională a Criticilor de Film. Este important de menţionat că AIR, pe parcursul fiecărui proiect, a actualizat permanent o bază de date proprie a patrimoniului industrial din România, şi a luat poziţie cu privire la protejarea acestuia, atunci când s-a pus problema.

Patrimoniul industrial: Asociația PlusMinus I Asociația pentru Arheologie Industrală I Make a Point I Zeppelin

Make a Point  
_________

Fie că vorbim despre uzinele construite în mijlocul cartierelor, fie de cartiere construite în jurul uzinelor, fabricile în care nu mai există producţie au rămas ca un soi de coloşi anti-urbani de beton. Fără să îşi mai deservească scopul, ele continuă să blocheze fluxul natural al cartierelor, întinse pe unul-doi kilometri care obligă trecătorul să le încercuiască în drumul zilnic. Acestea sunt fabricile-mamut, precum Apaca sau Electroaparataj în Bucureşti, sau cele mai „modeste“, cu 3 000 de angajaţi, precum Postăvăria Română din Pantelimon, actualul sediu Make a Point. Gândit ca o alternativă la viaţa culturală bucureşteană, concentrată de cele mai multe ori în centrul oraşului, Make a Point şi-a propus să aducă evenimente de calitate pentru locuitorii cartierului, să invite la descoperire şi să se folosească de spaţiul halelelor industriale nefolosite. Astfel, o fostă secţie de repăsat a postăvăriei a fost transformată în 2009 în spaţiu expoziţional, cinema, bibliotecă şi videotecă, urmând ca în perioada 2012-2014 să se definitiveze reconversia Turnului de Apă din curtea fabricii în Turn de Artă. Proiectul de reconversie a urmărit să trimită un semnal către locuitorii cartierului, fiind un punct de referinţă în imaginarul colectiv. Locuitorii au fost implicaţi în proiect, invitaţi să voteze lucrarea pe care ar dori să o vadă în fiecare zi pe faţada turnului. La inaugurare, s-au trimis cărţi poştale cu „Dragă vecine…“, iar la faţa locului au venit nu mai puţin de 600 de locuitori, membrii comunităţii conti-nuând să tot vină şi azi. Astfel, spaţiul canibalizat de fabrică este redat, puţin câte puţin, oamenilor şi cartierului.

Patrimoniul industrial: Asociația PlusMinus I Asociația pentru Arheologie Industrală I Make a Point I Zeppelin

zeppelin & Eurodite
__________

Halele Carol reprezintă un proiect de reconversie a vechilor spaţii industriale cu valoare istorică ale Fabricii Hesper în centru cultural şi de evenimente, iniţiat de Zeppelin împreună cu Eurodite. Idee născută în cadrul unui tur ghidat de arhitectură industrială din 2011, proiectul a început concret în ianuarie 2013 ca prototip al unei strategii solide din punct de vedere financiar pentru regenerarea patrimoniului industrial. Transformarea unei fabrici într-un hotspot cultural se bazează pe un proces etapizat: reamenajarea locului prin generarea de venituri dobândite din utilizări temporare, abordarea lucrurilor pe o ierarhie ascendentă şi obţinerea de parteneriate inteligente. Principalele obiective care vizează transformarea fabricii Hesper sunt oprirea degradării clădirilor istorice şi conservarea lor, găsirea unor noi utilizări pentru clădirile goale (fără a perturba activităţile de producţie care au încă loc în cele moderne), crearea unor puncte de acces la parcul Carol şi la stradă, precum şi deschiderea spaţiului către public. Păstrarea legăturii cu ADN-ul locului – fabricaţie şi creaţie – este esenţială, fapt pentru care proiectul capătă conotaţiile unui centru urban pentru industriile creative. În luna mai a acestui an, Halele Carol au avut o avanpremieră în timpul Romanian Design Week, când evenimentul Carol Factory Night a adunat peste 2 000 de vizitatori într-o singură noapte. De atunci se organizează tot mai multe concerte, proiecţii, spectacole şi evenimente speciale care au consacrat deja spaţiul ca unul de neratat pe harta culturală a capitalei. Fiecare participant la evenimentele găzduite la Halele Carol devine, implicit, un susţinător direct al proiectului de conversie.

Patrimoniul industrial: Asociația PlusMinus I Asociația pentru Arheologie Industrală I Make a Point I Zeppelin

Coșul de cumpărături
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0