fbpx

Malaxa (1935-2015?)

Preluare text & foto: Adrian Florin Bălteanu

În Lista Monumentelor Istorice, Fabrica de ţevi „Republica” este încadrată în grupa A (de valoare naţională şi universală). Hala Laminor, proiectată de arhitectul Horia Creangă, este un obiect special de arhitectură industrială. Volumul său este aşezat alături de alte construcţii din cadrul platformei industriale realizate de Nicolae Malaxa, în anii ’30, în zona de Est a Bucureştiului. Ansamblul Malaxa stă mărturie unei perioade de înflorire în istoria României căreia arhitectura îi sprijină dezvoltarea. Tocmai pentru excelenţa şi modernitatea discursului arhitectural, această clădire – împreună cu tot ansamblul uzinelor Malaxa – este prezentă în albume de arhitectură naţională şi internaţională.

DSC08133

Sfârşitul lunii septembrie 2015 a adus în Comisia de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a PMB un proiect privind Hala Laminor a Fabricii de ţevi „Republica”, monument istoric. În acest proiect este propusă dezafectarea unei părţi a halei şi înlocuirea acesteia cu construcţii noi care conţin locuinţe. În comisia amintită au fost susţinute două variante. Conform autorilor proiectului1, diferenţele de abordare între cele două variante se referă la evocatul siluetei halei laminor. Într-un caz afirmat, într-altul anulat. Astfel, prima propunere preia traveele transversale şi longitudinale ale actualei hale în expresia clădirilor noi. Cea de a doua este un „ansamblul dezvoltat într-o manieră funcţionalistă, propunând o amfiladă de locuinţe pavilionare turn care să adauge un reper din punct de vedere volumetric zonei”. Ambele variante păstrează 25-30% din hală – cea mai mare parte din faţade şi porţiuni din interior, însă niciuna nu poate menţine în întregime spaţiul interior al halei. Înălţimea maximă este de P+25 E (80 m). Suprafaţa terenului ce va fi reglementată de către noua documentaţie de urbanism este de cca 13 ha, 8 dintre acestea sunt actualmente construite, cea mai mare parte din ele fiind ocupate de Laminor (cca 180 x 300 m).

DSC07971

Referitor la intervenţie şi decizia de a păstra sau nu hala monument istoric, Constantin Enache a arătat:

„Avem un precedent în oraş în cartierul Pipera, care este un pol secundar al oraşului. Zona industrială de aici, delabra­tă şi într-o stare foarte proastă, ar putea să preia, pentru răsăritul oraşului, în apropierea unui cartier de 300 000 de oameni, rolul pe care îl are Pipera pentru nordul Bucureştiului. Este nevoie de o dezvoltare inteligentă, de răbdare şi bunăvoinţă, fiindcă, într-o primă discuţie, echipa de la şcoală (echipa UAUIM – CCEPC – n. red.) este în curs cu studiul istoric. Într-o primă discuţie s-a venit cu ideea să restaurăm toate halele. Este o utopie. E impo­sibil din punct de vedere economic pentru România să suporte aducerea a 6 ha de hală la standardele cerute de normele seismice actuale şi de a-i da şi o folosinţă. Suprafaţa păstrată este o suprafaţă consistentă şi care este operabilă din punct de vedere economic. O altă problemă specială e structura, aici sunt nişte fundaţii din beton formidabile care au trebuit să suporte utilaje de sute de tone care trebuie scoase. Discutăm astfel de nişte costuri extraordinare pentru revitalizarea acestei zone. (…) Rugămintea mea este să facem un pas în viitor, fără să împingem în utopie ceea ce ar fi de făcut. Să chestionăm corect ce este posibil de rea­lizat pentru România şi Bucureşti, în momentul de faţă, ca să ne fie mai bine.”” Constantin Enache

hala tevi - fatada NV
Arhitectul a mai precizat că, în opinia sa, prin proiect se păstrează partea cea mai va­loroasă din Hala Laminor, imaginea sa exterioară creată de Horia Creangă, structura, la care, în cea mai mare parte, se renunţă, fiind una tip din Germania. În comisie nu a fost prezentat un studiu istoric sau o expertiză tehnică a halei. Proiectul s-a aflat în consultare în şedinţa Comisiei de Urbanism. Urmează procedura de consultare a publicului, iar în comisie va reveni direct la faza de aviz preliminar de urbanism. Proiectul fiind iniţiat de către Primăria Sector 3, nu este necesară obţine­rea unui aviz de oportunitate. Proiectul nu a fost încă supus atenţiei Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice.

NOTE:

1. Proiectul, intitulat „Hala Laminor – Reconversie urbană”, este promovat de administraţia locală Sector 3 prin­tr-o firmă la care aceasta e unic acţionar,  SC Ad­mi­nis­trare Active Sector 3 SRL. Planul de urbanism este reali­zat de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – CCEPC, şef proiect prof. dr. arh. Constantin Enache.
2. În comisie au fost prezenţi: Sorin Gabrea, Bogdan Bogoescu, Constantin Enache, Petre Nastase, Doina Bubulete şi Cristina Gociman. Comisia are 11 membri plini, cărora li se adaugă 5 supleanţi. Şedinţa comisiei s-a desfăşurat potrivit formatului folosit în mod uzual de la sfârşitul lui 2012: o parte publică, de prezentare a proiectelor şi una în care membrii comisiei îşi exprimă punctele de vedere şi propun arhitectului-şef decizii, cu uşile închise.

 

Tag-uri:
Coșul de cumpărături
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0