fbpx

OAR anunță sesiunea pilot de finanțare a proiectelor cu componentă pronunțată de cercetare

În toamna 2021 va avea loc o sesiune pilot de finanțare din timbrul arhitecturii a unui nou tip de oferte culturale: proiectele cu componentă pronunțată de cercetare. Diferența esențială dintre sesiunile obișnuite de finanțare și această sesiune pilot este faptul că, în cazul acesteia din urmă, rezultatele detaliate ale proiectelor finanțate vor fi în mod obligatoriu disponibile online, în regim de acces liber, pe canalele OAR.

Prin susținerea proiectelor de acest tip ne propunem să încurajăm metoda „practicii ca cercetare” și să contribuim la valorificarea rezultatelor obținute și implicit la diseminarea culturii de specialitate. Ne dorim ca de aceste proiecte și de rezultatele lor să beneficieze atât cei din interiorul profesiei, cât și societatea în ansamblu.

Am luat decizia de a organiza această sesiune pilot deoarece am observat o accentuare a componentei de cercetare în cazul proiectelor depuse în sesiunile recente de finanțare din timbrul arhitecturii, dar și pentru că am constatat că perioada de criză sanitară a făcut ca o parte dintre colegii de profesie să dedice mai mult timp activităților de cercetare.

În plus, în aliniere cu prevederile Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment – Republicare, ne dorim să continuăm una dintre acțiunile benefice ale finanțărilor de oferte culturale din timbrul arhitecturii, aceea de a oferi entităților active în domeniul arhitecturii o alternativă profesională în perioade de criză, așa cum s-a întâmplat și în anii 2008-2009.

După analiza rezultatelor acestei sesiuni pilot vom anunța dacă, în viitor, acest tip de sesiune va fi organizată anual.

Posibile arii de interes pentru proiectele culturale cu componentă pronunțată de cercetare

Ținând cont de ariile de interes sesizate în cadrul ultimelor sesiuni de finanțare, dar și de preocupările la nivel internațional, putem anticipa posibile direcții de cercetare care urmează să fie dezvoltate în cadrul sesiunii pilot, fără ca aceste direcții să fie restrictive: schimbările aduse de pandemie în proiectarea diverselor programe de arhitectură, metode de abordare prin proiect a zonelor neglijate/abandonate, folosirea tehnologiei digitale în și pentru o mai bună proiectare, cartări de detaliu în ajutorul proiectării, a cunoașterii și popularizării arhitecturii și patrimoniului, documentarea arhitecturii de intervenție și/sau pentru sărăcia extremă, identificarea particularităților unor grupuri defavorizate sau cu probleme aparte legate de accesibilitate etc, cercetarea tehnicilor (inovatoare sau tradiționale) de construcții, a materialelor de construcții și a diverselor metodologii, explorarea potențialului de colaborare al arhitecturii cu alte domenii (istorie, sociologie, antropologie, tehnologie etc.), îmbunătățirea managementului de proiect, a imaginii profesiei etc., cercetările legate de mediul construit, patrimoniu, arhitectura durabilă, peisaj etc. Bineînțeles, lista domeniilor rămâne deschisă.

Care este suma maximă care poate fi solicitată în cadrul sesiunii pilot

În contextul acestei noi sesiuni pilot suma maximă care poate fi solicitată pentru realizarea unui proiect cu componentă pronunțată de cercetare nu va depăși suma de aproximativ 50.000 de lei (echivalentul a 10.000 de euro).

Cum se definește livrabilul care rezultă la finalul proiectului

Livrabilul va transmis de către beneficiar în format digital, apt pentru a fi pus în mod gratuit la dispoziția profesioniștilor și publicului pe site-ul OAR și pe alte canale de comunicare. Livrabilul va avea mărimea necesară pentru transmiterea/înțelegerea detaliată/explicită a proiectului și a dimensiunii de cercetare. Livrabilul va conține în mod obligatoriu motivația și rezultatele proiectului, descrierea principalelor etape de desfășurare, metodologia folosită pentru realizarea cercetării, direcții de utilizare a rezultatelor și va fi însoțit de materiale de suport (planșe, fotografii etc) și de alte informații considerate relevante de către beneficiar, prezentate într-o formă atractivă, pe care acesta o consideră potrivită.

Cine poate depune un dosar de solicitare a unei finanțări pentru un proiect cultural cu componentă pronunțată de cercetare

Finanţarea nerambursabilă se acordă pentru susținerea proiectelor culturale cu componentă pronunțată de cercetare realizate de:

a) forme de exercitare a profesiei de arhitect înființate conform legii 184/2001;
b) filiale teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România;
c) organizații neguvernamentale fără scop patrimonial;
d) instituții publice de cultură și instituții din domeniul educației de arhitectură.

Calendarul sesiunii pilot

Calendarul sesiunii pilot din toamna 2021 va fi:
27 septembrie – 8 octombrie 2021: depunere online a dosarelor de solicitare a finanțării
22 – 24 octombrie 2021: evaluarea dosarelor de solicitare a finanțării
28 octombrie 2021: anunț rezultate
29 octombrie – 2 noiembrie 2021: depunere contestații
3 – 4 noiembrie 2021: evaluare contestații
5 noiembrie 2021: publicare rezultate finale pe oar.archi
8 noiembrie – 22 noiembrie 2021: contractare proiecte selectate pentru finanțare

Documentația de solicitare a finanțării pentru un proiect cultural cu componentă pronunțată de cercetare va conține următoarele:

a) cererea de finanțare pentru proiecte culturale cu componentă pronunțată de cercetare, completată potrivit modelului din formularul nr. 1;
b) o prezentare de maximum 6 pagini A4, la alegerea solicitantului, cu texte și/sau imagini destinate completării informațiilor referitoare la proiectul propus, la echipă sau la realizări anterioare relevante în sensul cercetării propuse;
c) bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului propus, conform cu formularul nr. 2;
d) CV-urile scurte, de max. 1 pagină, ale coordonatorului de proiect și ale cel mult altor 2 persoane implicate în proiect, la alegere;
e) 2 scrisori de recomandare privind utilitatea proiectului și credibilitatea echipei/coordonatorului de proiect – conform formularului nr. 3;
f) acordurile de parteneriat ale solicitantului în vederea desfășurării proiectului (dacă este cazul);
g) certificat de atestare fiscală a Solicitantului emis de ANAF (copie);
h) document din care să rezulte codul sau codurile CAEN ale entității solicitante;
i) ultimul extras de cont bancar al entității solicitante;
j) declarație pe propria răspundere privind corectitudinea datelor prezentate, conform formularului nr. 4;
k) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform formularului nr. 9.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la proiecteculturale@oar.archi.

Metodologia pentru desfășurarea sesiunii pilot pentru selecția, evaluarea și finanțarea proiectelor culturale cu componentă pronunțată de cercetare poate fi consultată AICI.

Formularele necesare pentru depunerea dosarului de candidatură, dar și pentru contractare și raportare, se pot descărca de AICI.

SESIUNE PILOT TA_1920x1080px_2

Coșul de cumpărături0
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0