fbpx

Premiile SHARE Architecture, o gală unică în Europa Centrală și de Sud-Est care celebrează proiectele de arhitectură remarcabile

Proiectele de arhitectură din Europa Centrală și de Sud-Est vor fi recunoscute și premiate la nivel internațional pe 8 octombrie, la Atena, în cadrul Galei anuale SHARE Architecture Awards, remarcându-se ca fiind prima de acest gen din regiune.

Cu angajamentul de a promova durabilitatea și dezvoltarea comunității, candidaturile la Premiile SHARE Architecture sunt evaluate de un juriu format din experți apreciați din industrie, care evaluează candidaturile pe baza unor criterii precum excelența în design, durabilitatea, funcționalitatea și inovația. Candidaturile pot fi depuse de către arhitecți și beneficiari pentru proiecte finalizate între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2023, într-una dintre țările: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Georgia, Grecia, Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, Polonia, Republica Moldova, România, Serbia, Slovacia, Slovenia sau Republica Cehă.

 

În conformitate cu obiectivul fundamental al SHARE de a spori recunoașterea arhitecților est-europeni la nivel european și global, Premiile SHARE pentru Arhitectură reprezintă o platformă dinamică de prezentare și celebrare a excelenței arhitecturale din această regiune. Această inițiativă le permite participanților să interacționeze direct cu un juriu apreciat, oferindu-le o oportunitate unică de a primi un feedback perspicace, de a-și extinde cercurile profesionale și de a-și spori vizibilitatea în comunitatea de arhitecți. Premiile SHARE Architecture Awards sunt deschise pentru o gamă largă de categorii, inclusiv rezidențial, comercial, spații publice și planificare urbană, a declarat Eusebia Mindirigiu, Head of Communication SHARE Architecture Awards.

 

Juriul de experți

Un juriu distins de experți din industrie și lideri de opinie va evalua candidaturile, asigurând o evaluare corectă și cuprinzătoare a meritelor fiecărui proiect. Există trei comisii de jurizare pentru toate cele șase categorii și un juriu special care va decide Câștigătorul general.

 

Membrii onorabili ai juriului Premiilor SHARE pentru Arhitectură pentru fiecare categorie.

 

Președintele juriului:

Carol Ross Barney, fondator al biroului Ross Barney Architects, laureat al premiului 2023 cu medalia de aur a Institutului American al Arhitecților, SUA

 

CATEGORII: CULTURAL – EDUCAȚIONAL, LOC DE MUNCĂ – VÂNZĂRI, COMERCIAL – INDUSTRIAL, ARHITECTURĂ ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII – SPORT

Președinte:

Martha Thorne, consilier principal, Premiul OBEL; fost director executiv, Premiul Pritzker

 

Membrii juriului:

Francois Valentiny, fondator al biroului VALENTINY hvp architects, Luxemburg

Fuensanta Nieto, partener fondator al Nieto Sobejano Arquitectos, Spania

Kerem Yazgan, co-fondator al biroului Yazgan Design Architecture, Turcia

Juriu supleant:

Giuseppe Farris, Fondator al Studio Farris Architects, Belgia

 

CATEGORII: REZIDENȚIAL CU UTILIZARE UNICĂ, REZIDENȚIAL CU MAI MULTE UNITĂȚI, RESTAURANTE & BARURI, HOTELURI

 

Președinte:

Kamran Afshar Naderi, artist, designer și arhitect iraniano-italian; fondator al revistei și premiilor Memar

 

Membri ai juriului:

Pepe Gascon, fondator al Pepe Gascón Arquitectura, Spania

Diogo Brito, fondator al OODA – Architecture, Portugalia

Fokke Moerel, Partener la MVRDV, Țările de Jos

Juriu supleant:

Asaaf Kimmel, Partener la Kimmel Eshkolot Architects, Israel

 

CATEGORII: PEISAJ, PATRIMONIU – RENOVARE ÎN ARHITECTURĂ, ORAȘ

URBANISM – TRANSPORT PUBLIC

 

Președinte:

Peter Murray, președinte al New London Architecture și al London Society

 

Membrii juriului:

Greta Tresserra, fondator al Bamboo HUB – Bamboo for Sustainable Development, Spania

Manuela Gatto, director ZAHA HADID Architects, Marea Britanie

Roberto Beraldo, fondator al biroului Beraldo & Marras architetti associati, Italia

Juriu supleant:

Johannes Baar-Baarenfels, fondator al biroului Johannes Baar-Baarenfels Architecture, Austria

 

Perioada de înscriere pentru premiile anuale SHARE Architecture Awards se încheie la 31 mai. Juriul va prezenta o listă scurtă de nominalizări la 1 iulie, iar câștigătorii premiilor SHARE Architects Awards vor fi anunțați la 8 octombrie, la Atena. Se va acorda câte un premiu pentru fiecare dintre cele 6 categorii definite, precum și premiul special „Overall Winner”, care reprezintă cea mai înaltă distincție a competiției.

 

Pentru mai multe informații despre ghidurile de prezentare, categorii și detalii de înregistrare, vă rugăm să vizitați https://awards.share-architects.com.

 

***

 

Despre organizator:

Misiunea SHARE Architects este centrată pe promovarea comunicării, împărtășirea și schimbul de valori, cunoștințe și bune practici în arhitectură.

În ultimii 26 de ani, forumurile SHARE Architects au devenit o importantă platformă de networking pentru arhitecții și antreprenorii din Europa Centrală și de Sud-Est. SHARE oferă un cadru util pentru cunoașterea și înțelegerea diversității fenomenelor arhitecturale moderne. Evenimentele SHARE Architects se desfășoară în prezent în 16 țări și au dezvoltat o comunitate de peste 50.000 de profesioniști.

 

Persoană de contact

Șeful departamentului de comunicare: Eusebia Mindirigiu

share@share-architects.com

 

***

 

ENG

 

SHARE Architecture Awards the unique Gala of Central & South-Eastern Europe that celebrates outstanding architecture projects

 

The architectural projects in Central and South-Eastern Europe will be internationally recognized and rewarded on 8th of October in Athens, at the annual SHARE Architecture Awards, standing out as the first of its kind in the region.

 

With the commitment to promote sustainability and community development, entries to the SHARE Architecture Awards are judged by a panel of esteemed industry experts, who evaluate submissions based on criteria such as design excellence, sustainability, functionality, and innovation. Applications can be submitted by architects and  beneficiaries for projects completed between January 1, 2021, and December 31, 2023, in one of the countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Georgia, Greece, Hungary, Kosovo, North Macedonia, Montenegro, Poland, Republic of Moldova, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, or The Czech Republic.

 

In line with SHARE’s fundamental goal of enhancing the recognition of Eastern European architects at the European and global levels, the SHARE Architecture Awards serve as a dynamic platform for showcasing and celebrating the architectural excellence found within this region. This initiative allows participants to directly interact with an esteemed panel of judges, offering them a unique opportunity to receive insightful feedback, expand their professional circles, and enhance their visibility in the architectural community. SHARE Architecture Awards is open to a wide range of categories, including residential, commercial, public spaces, and urban planning, said Eusebia Mindirigiu, Head of Communication SHARE Architecture Awards.

 

Expert Jury Panel

 

A distinguished panel of industry experts and thought leaders will evaluate submissions, ensuring a fair and comprehensive assessment of each project’s merits. There are three jury commissions for all six categories and a special jury that will decide the „Overall Winner”.

 

The honorable members of SHARE Architecture Awards Jury for each category:

 

President of the Jury:

Carol Ross Barney, Founder of Ross Barney Architects, Laureate of the 2023

American Institute of Architects Gold Medal, USA

 

CATEGORIES: CULTURAL – EDUCATIONAL, WORK PLACE – SALES, COMMERCIAL –

INDUSTRIAL, HEALTHCARE ARCHITECTURE – SPORTS

 

Chair:

Martha Thorne, Senior Advisor, The OBEL Award; Former Executive Director, Pritzker

Prize

 

Jury Members:

Francois Valentiny, Founder of VALENTINY hvp architects, Luxembourg

Fuensanta Nieto, Founding Partner of Nieto Sobejano Arquitectos, Spain

Kerem Yazgan, Co-Founder of Yazgan Design Architecture, Turkey

Substitute Juror:

Giuseppe Farris, Founder of Studio Farris Architects, Belgium

 

CATEGORIES: RESIDENTIAL SINGLE USE, MULTI-UNIT RESIDENTIAL, RESTAURANTS

& BARS, HOTELS

 

Chair:

Kamran Afshar Naderi, Iranian-Italian Artist, Designer, Architect; Founder of Memar

Magazine & Awards

 

Jury Members:

Pepe Gascon, Founder of Pepe Gascón Arquitectura, Spain

Diogo Brito, Founder of OODA – Architecture, Portugal

Fokke Moerel, Partner at MVRDV, The Netherlands

 

Substitute Juror:

Asaaf Kimmel, Partner at Kimmel Eshkolot Architects, Israel

 

CATEGORIES: LANDSCAPE, HERITAGE – REFURBISHMENT IN ARCHITECTURE, CITY

PLANNING – PUBLIC TRANSPORTATION

 

Chair:

Peter Murray, Chairman of New London Architecture and the London Society

 

Jury Members:

Greta Tresserra, Founder of Bamboo HUB – Bamboo for Sustainable Development, Spain

Manuela Gatto, Director ZAHA HADID Architects, UK

Roberto Beraldo, Founder of Beraldo & Marras architetti associati, Italy

 

Substitute Juror:

Johannes Baar-Baarenfels, Founder of Johannes Baar-Baarenfels Architecture, Austria

 

The registration period for the Annual SHARE Architecture Awards closes on 31 of May. The jury will present a short list of nominations on July 1st and winners of the SHARE Architects Awards will be announced on 8 October in Athens. One prize will be awarded for each of the 6 defined categories, as well as the special „Overall Winner” award which represents the highest honors of the competition.

 

For more information on submission guidelines, categories, and registration details, please visit   https://awards.share-architects.com.

 

***

 

About the organizer:

 

SHARE Architects’ mission is centred on promoting communication, sharing and exchanging values, knowledge and best practices in architecture.

 

Over the past 26 years, the SHARE Architects’ Forums have become an important networking platform for architects and contractors in Central and South-Eastern Europe. SHARE provides a useful framework for knowledge and understanding of the diversity of modern architectural phenomena. SHARE Architects events are presently taking place in 16 countries and have developed a community of over 50,000 professionals.

 

Contact:

Head of Communication

Eusebia Mindirigiu

share@share-architects.com

 

Coșul de cumpărături0
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0