fbpx

CONCURS DE SOLUŢII: Sibiel – cultura construită

Amenajarea spaţiului public din centrul localităţii Sibiel, oraşul Sălişte, judeţul Sibiu

Cultura construită:

Dacă privim satele şi oraşele din ţară este evident că trăsătura noastră elementară comună este construirea. Imboldul de ‘a construi’ se numără printre actele de bază ale culturii umane alături de inginerie, agricultură sau muzică. Însă construcţie nu înseamnă cultură construită. Cultura construită este, dincolo de ‘frumuseţea estetică’ a unui obiect, încercarea de a răspunde solicitărilor sociale, economice, economice şi de aspect, de la calitatea vieţii şi imaginea unei localităţi până la organizarea traficului. Cultura construită nu poate fi redusă la protecţia monumentelor sau distorsionată la pseudo-tradiţionalism. Ea este mărturia tăcută a unei cunoaşteri seculare asupra pământului, însă nu este o piesă învechită ci un catalizator al dezvoltării comunităţii care caută răspunsuri la întrebările şi problemele vieţii actuale.

CONCURS DE SOLUŢII: Sibiel – cultura construită

Urban şi rural:

Vremurile în care orăşenii pot fi identificaţi ca atare la ţară au trecut. Stilurile urbane de viaţă sunt prezente în cele mai modeste sate, iar linia de demarcaţie dintre urban şi rural tinde să se dizolve treptat datorită interferenţelor complexe şi a mobilităţii crescute specifice perioadei actuale. Dacă vrem să recunoaştem sau nu, vechile cicluri de viaţă şi amestecul de culturi şi tradiţii, împreună cu construcţiile asociate lor sunt într-un declin natural inexorabil care nu poate fi oprit. Pe de altă parte oamenii au în continuare nevoie de spaţii în care să comunice, să muncească, cu care să se identifice pentru a se solidariza şi pentru a deveni purtători ai identităţii locale în viaţa comunităţii. Oprirea declinului vechilor moduri de viaţă şi a culturii asociate lor este o sarcină imposibilă, însă oportunitatea focalizării asupra unui nou mod de a înţelege cultura construită există şi este accesibilă.

Experienţa LandLuft:

Asociaţia austriacă LandLuft (germ. Land=ţară, pământ, Luft=aer; ‘aer de ţară’ sau ‘pământ şi aer’), www.landluft.at, împreună cu Asociaţia austriacă a comunelor, Österreichischer Gemeindebund, www.gemeindebund.at, încurajează comunele să se preocupe de cultura construită, cu alte cuvinte de propriul lor viitor. Pentru aceasta au instituit împreună în anul 2009 Premiul Land Luft pentru cultura construită în comune. Sunt căutate iniţiativele de succes care merită perpetuate şi care se preocupă de necesităţile actuale sau viitoare ale localităţilor lor. Premiul urmăreşte să-i convingă pe reprezentanţii administraţiilor locale, politicieni şi pe toţi cei interesaţi de faptul că merită să te ocupi de cultura construită. În proiectul ‘Sibiel – cultura construită’ urmărim realizarea unei conferinţe susţinute de unul din premianţii LandLuft, primarul din comuna Zwischenwasser (http://www.zwischenwasser.at), domnul Josef Mathis.

CONCURS DE SOLUŢII: Sibiel – cultura construită

Sibiel:

Satul Sibiel este o localitate tipică din Mărginimea Sibiului situată la 5 km de Sălişte şi 24 km de Sibiu, pe cursul inferior al râului Sibiel , la poalele munţilor Cindrel. Satul aparţine administrativ de oraşul Sălişte şi este listat ca ansamblu protejat de arhitectură tradiţională pe lista monumentelor istorice, având de asemenea în patrimoniul construit câteva monumente istorice de importanţă internaţională şi naţională. Probabil cea mai cunoscută atracţie turistică a satului este muzeul de icoane pe sticlă. Satul are în prezent un număr de cca 450 de locuitori, care se dublează pe perioada verii datorită numărului mare de turişti care vizitează satul.

O importantă componentă a economiei satului este agroturismul, iar în sat există o asociaţie activă a proprietarilor de pensiuni agroturistice, Asociaţia Sibiel 2000.

„Sibiel – cultura construită” – O.A.R., Fundaţia Heritas:

Proiectul are la bază ideea unor locuitori ai satului Sibiel de a amenaja spaţiul public din centrul satului cu un loc de joacă pentru copii şi regândirea spaţiului din jurul momumentului eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale.

În acelaşi timp există o dezbatere locală legată de necesitatea asfaltării sau pavării uliţelor satului cu pavele de beton, după exemplul oraşelor contemporane din România. Această dezbatere a pornit de la deranjarea pavajului tradiţional cu piatră de râu prin săpăturile făcute de către furnizorii de utilităţi publice şi aerul tipic de şantier rămas în urma acestor săpături.

Din contactul cu câţiva arhitecţi şi aprofundarea discuţiilor pe aceste teme a rezultat oportunitatea implicării locuitorilor satului, arhitecţilor şi administraţei publice în realizarea unei serii de acţiuni dedicate unor intervenţii adecvate în satul Sibiel. Modelul pentru această abordare este experienţa locală a Fundaţiei Heritas din Sibiu (www.heritas.ro ) şi experienţa Asociaţiei LandLuft (www.landluft.at) din Austria.

CONCURS DE SOLUŢII: Sibiel – cultura construită

Se doreşte ca lucrările de execuţie a amenajării spaţiului public să demareze în anul 2013. Pentru obţinerea proiectului, promotorii, Primăria Sălişte, Asociaţia Sibiel 2000 şi Ordinul Arhitecţilor din România, lansează un concurs de soluţii într-o singură fază, în limba română şi în limba engleză, deschis concurenţilor din România, statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană. Concursul este organizat ca o procedură de achiziţie publică independentă urmată de atribuirea contractului de proiectare pentru studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic fără publicarea unui anunţ prealabil de participare.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecţilor din România (Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea) în colaborare cu Fundaţia Heritas (Sibiu) şi arh. Mirela Weber (Viena, Austria).

Membrii juriului sunt: Horaţiu Răcuciu – primar Sălişte; Aurel Pau –preşedinte, Asociaţia Sibiel 2000; drd. arh. Mirela Ileana Weber, Austria – preşedintele jurului; prof. dr. Gerhard Stadler – Universitatea Tehnică din Viena, Austria; arh. Peter Schneider – Schneider&Lengauer Architekten, Austria; dr. arh. Vera Marin – ATU, Asociaţia pentru Tranziţie Urbană; arh. Ernö Bogos – OAR.

Fondul de premii de 6100 lei este pus la dispoziţie din Timbrul de Arhitectură de către Ordinul Arhitecţilor din România. Primăria Sălişte finanţează serviciile de proiectare ulterioare.

Site-ul oficial al concursului, în versiune bilingvă română-engleză este www.heritas.ro/sibiel şi va include toate informaţiile necesare concurenţilor şi documentaţia de concurs.

Pentru orice problema sau intrebare puteţi să ne scrieţi la adresa de email a secretariatului concursului office@heritas.ro

Calendarul concursului:

 • lansarea concursului, publicare – 21.12.2012
 • vizita organizată la amplasament – 12.01.2013
 • data limită a primirii întrebărilor concurenţilor – 16.01.2013
 • data limită de comunicare şi afişare a răspunsurilor la întrebări – 21.01.2013
 • data limită pentru înscrierea la concurs prin transmiterea formularului de înscriere completat la secretariatul concursului sau pe site-ul concursului – 23.01.2013
 • data şi ora limită pentru primirea proiectelor la secretariatul concursului sau data / ora poştei – 04.02.2013, ora 17
 • data limită a sosirii proiectelor expediate prin poştă – 08.02.2013
 • data şi ora deschiderii coletelor – 11.02.2013
 • anunţarea rezultatului jurizării, ridicare anonimat – 18.02.2013
 • termen depunere / soluţionare contestatii – 22.02.2013
 • comunicarea rezultatelor – 25.02.2013
Coșul de cumpărături0
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0