Publicitate

Contact publicitate

Alexandru David / alexandru.david@igloo.ro / +40 721 932 404
Petre Lică / petre.lica@igloo.ro / +40 723 634 923

Revista

Format:   230 x 310 mm


Hârtie:     115 g


Apariţii:   6 apariţii (feb-mar, apr-mai, iun-iulie, aug- sept, oct-nov, dec-ian) pe data de 20 a primei luni


Tiraj:       8000 exemplare


Public:   persoane interesate de actualitatea culturală, arhitecţi, designeri, decoratori, promotori imobiliari, furnizori de materiale de construcţii, companii şi organizaţii implicate în industria construcţiilor, oameni de afaceri din domeniile conexe, profesori şi studenti ai instituţiilor specializate de invatamânt superior (arhitectură, urbanism, design, construcţii, artă)

Tarife

Pagină dreapta (right-page):                          3200 EUR


Pagină dublă (spread):                                    5500 EUR


Pagină 1/2:                                                        2500 EUR


Coperta 2 + pagina 3:                                      6000 EUR


Coperta 4:                                                         5500 EUR


Advertorial o pagină:                                       2100 EUR


Advertorial 2 pagini:                                        3200 EUR


Dimensiuni pagini publicitate

Pagină simplă (full-page):     230 x 310 + 3 mm bleed


Pagină dublă (spread):          460 x 310 + 3 mm bleed


1/2 vertical:                             92,5 x 270 mm