fbpx

Concurs Talent Scouting la BIFE 2012

Igloomedia şi BIFE te provoacă la concurs!

Am pornit în căutarea celor mai talentaţi designeri de mobilier. Dovedeşte-ne că te numeri printre ei şi participă la concursul Talent Scouting cu cea mai creativă propunere de MASĂ + SCAUN.

Tema competiţiei este lipsită de constrângeri legate de materiale, dimensiuni sau stil, dar viziunea unitară asupra celor două elemente este un must. De asemenea, vor fi apreciate calităţi precum inovaţia, sustenabilitatea şi nivelul de înţelegere a nevoilor utilizatorilor. În urma jurizării, cele mai bune proiecte vor fi reunite într-o expoziţie organizată în cadrul târgului BIFE, în data de 14 septembrie urmând să fie anunţaţi şi primii 3 clasaţi, ce vor primi premii dintre cele mai atractive.

Concursul este deschis tuturor celor interesaţi de design, fie studenţi, absolvenţi sau simpli pasionaţi, având ca scop promovarea creatorilor autohtoni de mobilier.

Concurs Talent Scouting la BIFE 2012

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Concursul „Talent Scouting” Ediţia I, BIFE 2012

Art.1 Organizatorul concursului

ROMEXPO S.A.

Bd. Mărăşti nr. 65-67, Sector 1, Bucureşti, România

Telefon: +4 (021) 207.70.00

Fax: +4 (021) 207.70.70

Web: www.romexpo.ro; www.bife.ro

Art.2 Partener de comunicare

IGLOO MEDIA S.R.L.

Str. Brezoianu nr.4, cod 050023, Sector 5, Bucureşti, România

Telefon: +4 (021) 313.41.18

Fax: +4 (021) 313.41.18

Web: www.igloo.ro

Art.3 Tipul concursului

Concursul „Talent Scouting” este un concurs de proiecte în design de mobilier, special realizate pentru acest concurs şi care nu mai reprezintă subiectul vreunei alte competiţii de acest gen.

Art.4 Tema concursului

Tema concursului este un ansamblu format din MASĂ + SCAUNE pentru 6 persoane.

Ansamblul poate fi conceput pentru următoarele spaţii rezidenţiale: living, dining, bucătărie, terasă.

Art.5 Eligibilitate

Concursul este deschis tuturor cetăţenilor României, fără să existe constrângeri legate de ocupaţie sau vârstă. Este interzisă participarea la concurs pentru: membrii juriului, angajaţi ai organizatorilor, partenerilor şi sponsorilor, precum şi pentru rudele de până la gradul II ale tuturor categoriilor menţionate.

Sunt admise atât proiectele individuale cât şi cele colective.

Un concurent poate participa cu unul sau mai multe proiecte.

Participarea la concurs este gratuită.

Art.6 Calendarul concursului

Lansare concurs: 16 Iulie 2012

Termen limită pentru formularea întrebărilor: 22 august 2012

Termen limită pentru trimiterea răspunsurilor: 23 august 2012

Termen limită pentru depunerea proiectelor: 24 august 2012

Jurizarea proiectelor: 29-31 august 2012

Anunţarea proiectelor nominalizate: 4 septembrie 2012

Anunţarea se va face pe site-urile www.bife.ro şi blog. Proiectele nominalizate vor fi prezentate într-o expoziţie organizată într-un spaţiu special amenajat, în cadrul târgului internaţional de mobilă – BIFE 2012, ce va avea loc în perioada 12-15 septembrie, în Centrul Expoziţional Romexpo. Semnatarii proiectelor nominalizate vor fi invitaţi să participe la târg pentru a-şi putea prezenta propunerile atât specialiştilor cât şi publicului larg.

Anunţarea câştigătorilor: 14 septembrie 2012, în cadrul târgului internaţional de mobilă – BIFE 2012.

Art.7 Juriul concursului

Membri:

 • arh. Şerban Ţigănaş – Preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România
 • . arh. Adrian Ciocăzanu – Igloo Architecture
 • lect. dr. arh. Cristina Şerban – Director Departamentul „Proiectare de Interior şi Design” – UAUIM
 • arh. Corvin Cristian
 • Camelia Şucu – Preşedinte Class Living

Membru supleant: Viorica Buică – redactor şef revista Igloo Habitat & Arhitectură.

Secretar: Reka Ţugui – redactor revista Igloo Habitat & Arhitectură.

Art.8 Depunerea dosarelor

Dosarele vor cuprinde:

 • Maximum 3 planşe, cu dimensiunea de 50 x 70 cm, cu orientare verticală, la o rezoluţie de 300 dpi, în format .jpg sau .tiff
 • Text de prezentare de maximum 2000 de semne cu tot cu spaţii, în format .doc, redactat cu font Arial, de 12 puncte, cu distanţă de 1.5 puncte între rânduri, cu aliniere Justify.
 • Formular de înscriere completat la toate punctele. Nu se acceptă formulare incomplete.

Toate acestea vor fi arhivate într-un singur fişier de tip .zip sau .rar şi se vor trimite la adresa de e-mail: concursbife2012@romexpo.ro.

În cazul în care fişierul este prea mare acesta poate fi trimis prin transfer.ro sau wetransfer.com la adresa specificată mai sus.

În cazul în care un concurent participă cu mai multe proiecte, va trimite separat dosarul fiecărui proiect, cu toate documentele aferente, în e-mailuri diferite. Precizăm ca în această situaţie, codurile de identificare trebuie să difere.

În cazul în care un proiect este elaborat de mai multe persoane, dosarul va conţine câte un formular de înscriere pentru fiecare membru codul de identificare fiind acelaşi pe fiecare formular.

După depunerea dosarelor, în maxim 24 de ore, participanţii vor primi un mesaj de confirmare. În caz că nu vor primi acest mesaj sunt rugaţi să ne contacteze la adresa de e-mail: reka.tugui@igloo.ro

Art.9 Conţinutul planşelor:

Modul de organizare al planşelor este la libera alegere, cu respectarea precizărilor făcute la art. 8.

Planşele trebuie să conţină planul ansamblului, vederi, axonometrii, perspective, detalii reprezentative, perspective de ambianţă, precizarea materialelor utilizate.

Textul de prezentare poate fi trecut şi pe planşe, la libera alegere a concurentului, dar acesta, în mod obligatoriu, va fi trimis şi separat.

Art.10 Secretizarea proiectelor:

Numele autorilor şi orice date personale ale acestora nu trebuie să apară sub nicio formă pe planşele înscrise în competiţie şi nici în textul de prezentare.

Concurenţii trebuie să aleagă un cod de identificare, format din 6 cifre, precizat în formularul de înscriere, care va fi trecut atât pe planşe cât şi în textul de prezentare.

Pentru planşe: Codul va fi trecut în interiorul unei căsuţe plasate în colţul stânga sus al fiecărei planşe, la o distanţă de 20 mm de margini. Căsuţa va avea dimensiunile de 5×2 cm iar codul de identificare va fi plasat în centrul acestuia şi redactat cu font Arial de 32 de puncte. Căsuţa va fi neagră iar codul alb. Descarcă modelul

Pentru textul de prezentare: Codul va fi menţionat la începutul textului, pe prima linie şi va fi redactat respectând precizările legate de font şi dimensiuni ale textului propriu-zis.

În cazul în care se constată că doi sau mai mulţi participanţi au ales acelaşi cod de identificare, aceştia vor fi anunţaţi să-şi modifice codurile. Dacă organizatorul nu primeşte răspuns în acest sens, are dreptul de a înlocui codurile în aşa fel încât să nu existe suprapuneri şi obligaţia să înştiinţeze participantul de noul său cod.

Art.11 Scopul Concursului

Scopul Concursului „Talent Scouting” – Calea spre excelenţă în design

Misiunea proiectului: susţinerea şi încurajarea designerilor autohtoni.

Prima ediţie a Concursului „Talent Scouting va susţine şi promova excelenţa într-un domeniu în plină dezvoltare în România, şi anume excelenţa în design.

Art.12 Jurizarea, proceduri şi metode de selectare a proiectelor câştigătoare

Lucrările înscrise în concurs vor fi disponibile doar juriului, din momentul începerii perioadei de notare a lucrărilor până la închiderea jurizării.

Numele concurenţilor nu va fi divulgat membrilor juriului până la finalizarea jurizării, identificarea proiectelor făcându-se prin intermediul codurilor alese de concurenţi.

Publicul larg va avea acces la proiectele nominalizate pe întreaga perioadă a târgului BIFE 2012, în spaţiul special amenajat din Centrul Expoziţional Romexpo (12-15 Septembrie 2012).

Membrii juriului vor avea acces să vizualizeze şi să noteze lucrările din concurs doar în perioada de timp alocată notării proiectelor.

Lucrările înscrise în concurs vor primi câte o notă de la 1 la 10 (1 este nota minimă, 10 este nota maximă).

Fiecare membru al juriului notează cu câte o notă fiecare lucrare înscrisă în concurs. Notele, odată acordate, nu pot fi modificate.

Punctajul fiecărui concurent constă în media notelor obţinute de acesta de la toţi membrii juriului.

Dintre proiectele nominalizate vor fi desemnate primele 3 proiecte cu cel mai mare punctaj drept câştigători ai premiilor I, II şi III.

Doar în cadrul târgului BIFE 2012, în data de 14 septembrie vor fi anunţaţi public câştigătorii, iar după data de 15 septembrie 2012 vor fi anunţaţi şi pe site-urile concursului (www.bife.ro şi blog)

Câştigătorii (Locul I, Locul al II-lea şi Locul al III-lea) vor fi desemnaţi în funcţie de primele trei (3) cele mai mari punctaje (media notelor tuturor membrilor juriului).

Art.13 Criterii de evaluare:

Sustenabilitate, creativitate, inovaţie, calităţi estetice, viziune unitară, utilitate, confort, posibilitatea de fabricare.

Art.14 Premii:

Premiile vor fi acordate sub forma de:

 • 1. Premiul I: O excursie de 3 zile pentru 1 persoană la Salone Internazionale del Mobile, Milano, Italia – aprilie 2013Abonament pentru 1 an la revista Igloo habitat & arhitectură
 • 2. Premiul al II-lea : O excursie de 3 zile pentru 1 persoană la The Furniture Show, Birmingham, Marea Britanie – ianuarie 2013Abonament pentru 1 an la revista Igloo habitat & arhitectură
 • 3. Premiul al III-lea: O excursie de 3 zile pentru 1 persoană Qubique Furniture Design Show, Berlin, Germania – noiembrie-decembrie 2012Abonament pentru 1 an la revista Igloo habitat & arhitectură

Art.15 Autorizarea comunicării

Prin participare, fiecare câştigător înţelege să autorizeze Romexpo şi Igloo Media şi/sau orice alt partener în acest concurs să îi utilizeze numele, prenumele, adresa şi detalii despre ocupaţie, în scopuri comerciale ca parte a comunicărilor legate de Concursul „Talent Scouting”, ediţia I, dar şi pentru ediţiile viitoare.

Art.16 Utilizarea de către Romexpo şi Igloo Media a proiectelor

Orice persoană care depune o lucrare în cadrul acestui concurs certifică şi garantează pentru organizatori că el/ea este autorul exclusiv şi unic şi că lucrarea respectivă, nu încalcă în mod direct sau indirect drepturile unei terţe părţi.

Utilizarea lucrărilor – pentru întreaga participare în concurs se consideră acordul liber şi exclusiv al autorului unei lucrări pentru ca lucrarea sa, dacă este selectată de juriul concursului să fie reprodus şi prezentat de organizatori în perioada de drept de autor, în toate mediile de comunicare în legatură cu Concursul „Talent Scouting”, ediţia I şi viitoare.

Aceasta priveşte în special: pachete de presă, pagini de web ale organizatorilor şi ale partenerilor săi, toate formele de programe de televiziune, broşuri, prin toate instituţiile de presă, fie scrisă, TV sau pe internet, pentru o perioadă de doi ani de la publicarea de către organizatori a proiectelor selectate în toate mediile în legatură cu Concursul „Talent Scouting”, ediţia I şi viitoare, în special pentru a promova Concursul „Talent Scouting”.

Art.17 Informaţii personale

Prin participare, fiecare concurent autorizează pe deplin Romexpo şi Igloo Media şi/sau orice alt partener în acest concurs să utilizeze, în scopuri comerciale şi/sau publicitare, numele său, prenumele, detalii poştale, adresa de e-mail şi date despre ocupaţia sa, ca parte a campaniei publicitare a concursului.

Informaţiile personale primite în cadrul acestui concurs vor fi tratate ca fiind confidenţiale în conformitate cu prevederile Legii Liberului Acces la Informaţii.

Art.18 Cazul de necesitate absolută / Extindere / Responsabilităţi

Romexpo şi Igloo Media îşi rezervă dreptul de a scurta, suspenda, modifica sau anula concursul în caz de forţă majoră sau dacă circumstanţe externe, ce nu ţin de organizatori o cer, fără ca aceştia să poarte vreo responsabilitate în acest sens.

În mod similar, Romexpo şi Igloo Media nu vor fi responsabili dacă accesul la paginile lor de internet şi/sau dacă vizitarea acestora se dovedeşte dificilă sau chiar imposibilă pentru participanţi. Nu va fi acceptată nici o revendicare în această privinţă.

Art.19 Reguli şi conflicte

Participarea la acest concurs, respectiv obiectul acestor reguli, presupune acceptarea completă şi automată, fără restricţie, de către participant a regulilor menţionate. Orice contestare, de orice tip, a acestor reguli sau a concursului va fi soluţionată doar de către organizatori, în mod absolut.

Regulile concursului pot fi obţinute gratuit direct de pe paginile de internet ale organizatorilor, la www.bife.ro şi blog.

Orice decizie a organizatorilor şi orice modificare a acestor reguli vor face obiectul unui amendament care va fi disponibil pe paginile de web menţionate mai sus.

Art.20 Limba

Română.

Pentru orice informaţii suplimentare sau clarificări vă rugăm să trimiteţi întrebările dvs. în scris la adresa: concursbife2012@romexpo.ro

Concurs Talent Scouting la BIFE 2012

#DLD
3943
3812
3920
3813

Coșul de cumpărături0
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0