fbpx

Centrul Heydar Aliyev

Centrul Heydar Aliyev realizat de Zaha Hadid Architects este un exemplu de gentrificare cultural-formală. În ciuda pretenţiilor de a autentifica o relaţie fluidă de continuitate între interiorul clădirii şi piaţa în care este amplasată, proiectul este în mare parte tributar unui reţetar formal unde specificul cultural este mai puţin evident.

Text: Sabin Borş
Foto: Hufton + Crow, Helene Binet

Intenţia de a părăsi registrul urbanistic şi arhitectural din Baku, marcat de caracterul normativ al modernismului sovietic, a generat ai­ci o construcţie tectonică căreia nu-i lipsesc calităţile formale. Din contră, clădirea este o realizare impresionantă, a cărei expresivitate trădează o anumită eleganţă, în ciuda mono­to­niei formale.

Construit pentru a deveni nucleul programelor culturale din Azerbaidjan, centrul se îndepărtează de caracterul monumental al arhitecturii sovietice în intenţia de a exprima mai degrabă un registru sensibil şi o serie de spaţii evenimenţiale. Ceea ce arhitectura clădirii caută să exprime este o topo­gra­fie specifică sitului, unde centrul ar func­ţi­ona ca nod al peisajelor culturale. După cum afirmă arhi­tecţii, designul este înglobat contextului, fiind expresia posibi­lităţilor culturale de viitor ale naţiunii.

Cu toate acestea, ca multe alte proiecte realizate de Zaha Hadid, semnele de întrebare privesc tocmai felul în care arhitectura stabileşte un dialog cu un context specific. Toate ondulaţiile şi plie­rile formale ale desig­nului au fost gândite pentru a transforma su­prafaţa pieţei care deli­mitează parterul clă­dirii într-un peisaj arhitectural unde funcţiile conduc vizitatorul printr-o serie de spaţii inte­ri­oa­re. Dacă clădirea a fost gândită pentru a a­nula diferenţa între obiect şi peisaj ur­ban sau relaţiile dintre interior şi exterior, fluiditatea arhitecturală ţine mai mult de teh­no­logiile digitale decât de reperele culturale specifice regiunii.

In­ten­ţia de a reinterpreta elemente arhitectonice is­lamice şi motive culturale specifice, de a re­da spaţii non-ierarhice creează într-adevăr o continuitate în care distincţiile între elemen­tele arhitecturale şi tere­nul pe care acestea îl ocupă se estompează; însă traduc o interpretare contemporană ale cărei nuanţe riscă să piardă din vedere tocmai parte din motivele culturale căutate. Pe de altă parte, meritul clădirii realizate de Zaha Hadid este tocmai încercarea de a ajunge la o nouă ex­pre­sie arhitecturală a istoriei şi a felului în ca­re aceasta se reflectă în societatea de astăzi şi iconografiile sale specifice.

Ambiţia autorilor de a crea o suprafaţă continuă şi apa­rent omogenă a necesitat îngloba­rea unitară a mai multor funcţii, logici de construcţie şi sisteme tehnice integrate în în­veli­şul iconic al clă­dirii. Din argumentarea arhitecţilor aflăm că realizarea spa­ţiilor ample lipsite de co­loane de susţi­ne­re, care permit vizitatorului să experimenteze caracterul fluid al interiorului, se bazează pe o serie de elemente structurale verticale încorporate în învelişul clădirii şi sistemul de pe­reţi cortină. Toate acestea reuşesc să creeze un spaţiu elastic înzestrat cu o neo­bişnuită plasticitate, unde spaţiul delimitează o serie de relaţii şi situaţii flexibile.

Coșul de cumpărături0
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0