Regulament concurs de design scrumiere stradale și portabile 

 

ORGANIZATORUL
Organizatorul concursului de design (denumit în cele ce urmează Concursul) este Igloo Media, societate comercială cu sediul social în Șos. Ștefan cel Mare nr. 8, sector 2, București. Participarea la concurs (denumit în continuare „Concursul”) implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”), precum și obligativitatea respectării acestora.

PREAMBUL

A. Igloo Media, compania care editează revista igloo, publisher al site-ului www.igloo.ro și al canalelor media (Facebook, Instagram, YouTube) lansează un concurs de design cu scopul de a invita Autorii (arhitecti, designeri, artiști și alte persoane din industria creativă) să conceapă un design de scrumieră stradală și un design de scrumieră portabilă.

B. Concursul NU se adresează sub nicio formă minorilor, iar obiectivul acestuia este de a încuraja responsabilitate individuală și colectivă față de mediu și față de comunitate.

C. Autorul (arhitect, designer, artist etc.) este cel care își dorește să participe la Concurs. Igloo Media, printr-un juriu desemnat și anunțat public, va selecta 3 câștigători ai concursului dintre cei care participă, va valida lucrările și va acorda 3 premii: premiul I – 3.000 de eur, premiul II – 2.000 eur, premiul III – 1.000 de eur (cuantum brut).

D. Igloo Media intenționează să utilizeze materialele încărcate pentru concurs pe orice medii (print, online, outdoor etc.) cu scopul promovării Concursului de Design și a rezultatelor sale, inclusiv în comunicarea făcută de partenerii Igloo pentru promovarea acestui Concurs.

E. BAT ROMÂNIA va avea dreptul, dar nu și obligația, de a produce una, mai multe sau toate operele participante la concurs, prin bugete proprii și în beneficiul comunităților urbane.

1. Concursul de Design

1.1 Concursul de Design este lansat de Igloo Media pentru a provoca creativii să conceapă 2 scrumiere, una stradală și una portabilă.

1.2 Igloo Media caută creații cu design unic, originale, utile, funcționale, care să contribuie atât la creșterea responsabilității sociale, cât și la îmbunătățirea designului urban.

1.3 O descriere a Concursului de Design, care include informații suplimentare, poate fi găsită pe site-ul www.igloo.ro și pe pagina de înscriere, unde Concursul de Design se va desfășura.

1.4 Igloo Media își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa acest Regulament, dacă este necesar, în vederea realizării cu succes a obiectivului Concursului de Design.

1.5 Igloo Media va informa Autorul despre orice modificare adusă acestui Regulament.

2. Procedura Concursului

Concursul de Design se va desfășura după cum urmează:

2.1 Datele listate mai jos sunt preliminare și pot fi schimbate.

Igloo Media va informa participanții despre schimbarea datelor într-un timp rezonabil. Concursul de Design se va desfășura între 17 Mai și 17 iunie 2021.

2.2 Participanții la Concursul de Design vor trebui să-și înscrie Lucrarea (3D, .jpg, .png, un singur document) împreună cu:

 • Nume, Prenume, Data Nașterii (obligatoriu vârsta peste 18 ani), Localitate, Județ, E-mail, Telefon
 • Un singur document (obligatoriu randare, desen tehnic, vederi și secțiuni), care să cuprindă ambele creații, scrumiera stradală și cea portabilă
 • Numele lucrării și o descriere pe scurt a conceptului (maxim 300 de caractere, incluse în același document)

2.3 Fișierele, documentele și celelalte materiale trimise care nu respectă cerințele de mai sus nu vor fi luate în considerare în cadrul Concursului de Design și vor fi șterse.

2.4 Dintre toate Lucrările validate, juriul va selecta 3 cărora le va acorda 3 premii: Premiul I, Premiul II și Premiul III. Lucrările premiate vor fi anunțate și publicate pe site-ul www.igloo.ro

2.5 Finaliștii vor fi anunțați individual în baza datelor de contact furnizate la înscriere.

Nerespectarea regulilor de mai sus poate conduce la descalificarea din Concursul de Design.

3. Juriul

 • Petru Lucaci, artist plastic, prof. univ. dr. Universitatea Naţională de Arte Bucureşti; președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România, director al revistei ARTA
 • arh. Daniel Claudius Pop, arhitect-șef al Municipiului Cluj-Napoca
 • arh. Adrian Ciocăzanu, director executiv igloo media

4. Premiile

4.1 Câștigătorul Premiului I va primi 3000 eur (cuantum brut);

4.2 Câștigătorul Premiului II va primi 2000 eur (cuantum brut);

4.3 Câștigătorul Premiului III va primi 1000 eur (cuantum brut);

4.4 Premiile vor trebui revendicate pe parcursul a 60 de zile de la anunțul câștigătorilor. Dacă premiile nu vor fi revendicate, Igloo Media își rezervă dreptul de a oferi premiile altor Participanți sau de a retrage aceste Premii.

4.5 Premiile vor fi plătite de Igloo Media direct Câștigătorilor.

4.6 Cuantumul premiilor este brut, Igloo Media va reține și plăti taxele legale.

4.7 Plata premiilor se va face la 60 de zile după anunțul câștigătorilor.

5. Participarea

5.1 O singură Lucrare de persoană.

5.2 Fiecare Autor participant la Concursul de Design trebuie să aibă peste 18 ani.

5.3 Concursul de Design este adresat celor de pe teritoriul României.

5.4 Igloo Media își rezervă dreptul de a respinge orice Lucrare subscrisă dacă consideră că este incompletă, are conținut indecent sau nu respectă Regulamentul.

5.5 Igloo Media nu este responsabilă de Lucrările înscrise care se pierd sau sunt incomplete, oricare ar fi cauza.

5.6 La înscrierea unei Lucrări create de mai mult de o persoană, condiția de înscriere este ca fiecare individ să accepte termenii acestui Acord. Autorul va informa Igloo Media în legătură cu terții colaboratori sau contribuitori ai Lucrării. Igloo Media îi poate cere Autorului o copie fizică a acestui Acord semnată de Autor și/sau de orice terț contributor sau colaborator la orice etapă a proiectului.

5.7 Lucrările înscrise nu vor încălca drepturile altor terți, iar Autorul va fi singurul responsabil de încălcări ale drepturilor de autor aduse altor terți.

6. Drepturile de Autor

6.1 „LUCRAREA” din acest Regulament înseamnă toate imaginile, desenele, fotografiile, descrierile, textele, interviurile, conceptele și alte materiale ale Autorului care sunt furnizate în legătură cu Concursul de Design, precum și toate versiunile, rezultatele aflate în orice stadiu de creație/completare.

6.2 Organizatorul își păstrează dreptul de a utiliza documentele încărcate de către participanți în cadrul prezentului concurs în materialele și activitățile de PR, în produsele tipărite de Organizator, în materialele și activitățile de prezentare, în cadrul expozițiilor, manifestărilor și evenimentelor de orice fel organizate de Igloo Media sau partenerul BAT România, precum și în orice alte ocazii legate de promovarea imaginii și activității acestor mărci (broșuri, articole de presă, online, orice materiale publicitare). Drepturile morale asupra materialelor realizate rămân în continuare ale Concurentului

6.3 Prin înscrierea în prezentul concurs, concurenții declară implicit că dețin dreptul de autor asupra documentelor încărcate. Organizatorul nu va fi responsabil cu privire la dreptul de proprietate al imaginilor, schițelor, proiectelor sau la orice alt element încărcat pe site. Odată ce un participant înscrie un document în cadrul concursului, acesta declară implicit că deține dreptul de proprietate asupra documentului respectiv

6.4 Concurenții au responsabilitatea să își înregistreze și protejeze proiectele înscrise la concurs pe cont propriu. Organizatorul nu garantează protecția lor prin acceptarea în concurs.

7. Obligațiile Autorului

7.1 Autorul:

 • va oferi la orice moment informații adevărate și complete despre sine în cadrul tuturor procedurilor de înregistrare și/sau cererilor de informație pentru și în legătură cu Concursul de Design.
 • se va asigura că toate activitățile efectuate în legătură cu acest Acord și/sau cu participarea sa la Concursul de Design sunt în deplin acord cu legile și regulamentele în vigoare.
 • participă la Concursul de Design în mod profesionist, cu toată grija, abilitățile și seriozitatea.
 • se va angaja să respecte pe deplin cerințele rezonabile ale Igloo Media în legătură cu Concursul de Design.
 • va participa fără a folosi branduri, logo-uri, mărci înregistrare sau alte reprezentări („Branding”) terțe și va urma instrucțiunile Igloo Media în legătură cu orice tip de branding care, prin acord, poate apărea în legătură cu participarea Autorului la Concursul de Design.

7.2 Autorul nu:

 • nu va face sau autoriza să se facă orice lucru care, conform părerii rezonabile a Igloo Media, este în detrimentul Igloo Media, BAT România sau al managementului, administrației, afiliaților acestora sau produselor publicate de Igloo Media și/sau construite de BAT România și afiliații săi. Viceversa, Igloo Media și BAT România nu vor face nimic în detrimentul Autorului.
 • nu va folosi, autoriza folosirea sau asista la folosirea materialelor Igloo Media sau BAT România fără permisiune. Aici sunt incluse folosirea brandurilor IGLOO MEDIA, BAT România sau a oricăror alte materiale create de Igloo Media sau BAT România în legătură cu Concursul de Design.
 • nu se va purta în niciun fel care să fie dăunător brandurilor, mărcilor înregistrate sau oricăror alte drepturi de proprietate ale Igloo Media sau ale oricărei companii din grupul BAT România.
 • nu va institui proceduri legale sau de alt fel în numele Igloo Media sau BAT România, nici ca un agent pentru, sau din partea acestora.

8. Exclusivitate

Autorul garantează și își ia angajamentul că, prin semnarea Acordului de Participare la Concursul de Design, nu va prezenta, promova sau expune unor terți Lucrarea până în 31.12.2021, cu excepția cazurilor în care este autorizat prin acordul scris al Igloo Media.

9. Garanții și Reprezentări

9.1 Autorul deține toate drepturile, licențele, permisiunile, puterea și capacitatea de a intra în acest Acord și de a-și îndeplini obligațiile incluse în acesta și, procedând astfel, nu încalcă obligații sau datorii către terți, participarea sa conform acestui Acord neîncălcând drepturile niciunui terț.

9.2 Autorul a obținut sau va obține toate aprobările și consimțămintele necesare din partea terților.

9.3 Autorul nu este, la data Acordului, la curent cu nimic ce l-ar putea împiedica să-și îndeplinească obligațiile conform Acordului.

9.4 Autorul are puterea, drepturile și capacitatea deplină de a acorda și oferi Igloo Media drepturile ce fac obiectul clauzei 6.

10. Confidențialitate

10.1 Autorul nu va folosi, divulga sau comunica către terți sau către media (inclusiv prin anunțuri publice sau comunicate de presă) la niciun moment nicio informație confidențială legată de Igloo Media și/sau BAT România care i-a ajuns la cunoștință sau îi va ajunge la cunoștință în viitor.

10.2 Nimic din acest Acord nu interzice Igloo Media și BAT România să realizeze anunțuri publice legate de acest Acord. Previziunile secțiunii 10 vor supraviețui acestui Acord și vor continua să aibă forță legală deplină fără limită în timp.

11. Protecția datelor cu caracter personal

Prin înscrierea în Concurs, completarea și transmiterea formularului de participare, fiecare dintre Participanți declară că a citit și este de acord cu prevederile prezentului Regulament și cu Politica Organizatorului cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea datelor.

Participanții declară că își exprimă în mod expres acordul ca datele lor personale furnizate în cadrul Concursului, prin completarea formularului de înscriere să fie prelucrate de Organizator, în scopul desfășurării prezentei competiții, în conformitate cu prevederile legii, și anume, în scopul:

 • Înregistrării în competiție a participanților;
 • Desemnării Câștigătorilor, contactării lor, realizării demersurilor necesare acordării premiului/ remunerației oferite câștigătorilor și îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.
 • Informării publicului, prin diverse mijloace de comunicare, inclusiv în    mediul online, cu privire la rezultatul competiției, propunerea și persoana/ persoanele desemnate Câștigătoare;
 • Promovării competiției;
 • Transmiterii de către Organizatori de informații cu privire la alte   competiții sau proiecte, evenimente viitoare inițiate/ derulate de aceștia, inclusiv comunicări de marketing direct.

Organizatorii se obligă să prelucreze datele Participanților în scopul prevăzut în prezentul Regulament Oficial și cu respectarea prevederilor GDPR (Regulamentul (UE) 2016/679)

Participanților la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de lege privind protecția datelor cu caracter personal. În calitate de persoană vizată, Participantul care a furnizat datele sale cu caracter personal poate contacta Organizatorii (denumiți în continuare Operatorii), în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate în prezentul regulament, în vederea exercitării drepturilor sale prevăzute de lege.

În calitate de Participant, în conformitate cu prevederile GDPR, drepturile pe care le aveți sunt următoarele:

(1) Dreptul de a fi informat – Aveți dreptul să accesați informațiile dvs. prin formularea unei cereri la adresa de e-mail a Operatorilor dacă doriți să accesați informațiile personale pe care Operatorii le dețin în legătură cu dvs. (dreptul de acces, articolul 15 din Regulamentul (UE) 2016/679);

(2) Dreptul la rectificare – Dacă informațiile pe care Operatorii le dețin despre dvs. sunt inexacte sau nu sunt complete, aveți dreptul să cereți corectarea acestora. Dacă aceste date au fost transmise unei terțe părți cu consimțământul dvs. sau din motive legale, atunci Operatorii vor trebui să le solicite și acestora rectificarea datelor (dreptul de acces, art. 16 din Regulamentul (UE) 2016/679);

(3) Dreptul la ştergere – Operatorii urmăresc să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În condițiile legii, aveți dreptul de a solicita Operatorilor să șteargă datele dvs. cu caracter personal pe care le dețin. În cazul în care considerați că Operatorii păstrează datele mai mult decât este necesar, contactaţi Operatorii pentru a verifica dacă a încetat contractul dvs. Dacă acesta a încetat, este posibil ca în continuare să existe temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (dreptul de ștergere, articolul 17 din Regulamentul (UE) 2016/679).

(4) Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor – În anumite circumstanţe aveți dreptul să solicitați Operatorilor să restricționeze modul în care sunt procesate datele dvs. Acest lucru înseamnă că Operatorilor li se permite să stocheze datele, dar să nu le prelucreze în continuare (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 din Regulamentul (UE) 2016/679);

(5) Dreptul la portabilitatea datelor – Potrivit Regulamentului aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-aţi furnizat Operatorilor într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Operatorilor cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b);
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate (dreptul la    portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulamentul (UE) 2016/679).

(6) Dreptul la opoziţie – În orice moment, aveţi dreptul de a vă opune, conform art. 21 din Regulamentul (UE) 2016/679, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În acest caz Operatorii nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care Operatorii demonstrează că au motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

(7) Dreptul de a retrage consimţământul – Dacă v-ați dat consimțământul pentru procesarea datelor dvs., dar vă răzgândiți mai târziu, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment și Operatorii trebuie să oprească prelucrarea datelor (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 din Regulamentul (UE)2016/679).

(8) Dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere – În situaţia în care apreciaţi că Operatorii nu au răspuns solicitării dvs. de a rezolva o problemă specifică, aveţi dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 din Regulamentul (UE) 2016/679).

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

În funcție de scopul prelucrării, vom păstra datele dvs. pe toată durata necesară desfășurării Competiției, a îndeplinirii obligațiilor asumate față de dvs. sau până la data retragerii acordului sau atât timp cât legea prevede obligaţia păstrării acestor date (spre ex. în evidențele financiar-contabile și fiscale în legătură cu sumele plătite Câștigătorilor).
Dacă aveţi întrebări cu privire la informaţiile dvs. personale sau dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile ori aveţi nelămuriri sau reclamaţii, vă rugăm să ne contactați prin transmiterea unui e-mail la adresa office@igloo.ro.

12. Diverse

12.1 Schimbări aduse Concursului de Design: Igloo Media își rezervă dreptul de a suspenda, anula sau modifica Concursul de Design atunci când acest lucru devine necesar fără a fi răspunzător participanților și terților.

12.2 Protecția Datelor: prin înscrierea în Concursul de Design, sunteți de acord că orice informație cu caracter personal furnizată de dvs. poate fi păstrată și folosită de către Igloo Media, BAT România și agenții/furnizorii/partenerii lor în administrarea și promovarea concursului, doar în scopul concursului și că nu vor fi utilizate ulterior concursului de către Igloo Media, BAT România și agenții/furnizorii/partenerii lor.

12.3 Taxe: Nu există taxă de înscriere în Concursul de Design, dar cei înscriși sunt responsabili pentru cheltuielile de acces ce pot fi percepute de terți, precum furnizorii de servicii de internet.

12.4 Acest Acord constituie întregul acord între Părți și se substituie oricărui acord sau aranjament anterior dintre Părți în ceea ce privește subiectul acestuia.

12.5 La acest concurs nu pot participa/nu au dreptul să participe angajaţii Igloo Media, angajații BAT România, persoanele care fac parte din juriu şi nici rudele acestora până la gradul al III-lea inclusiv.

12.6 În cazul în care orice dispoziție a acestui argument este sau devine invalidă sau incompletă, aceasta nu va afecta nicio altă dispoziție din cadrul acestui Acord.

13. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Igloo Media şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competențe române din București, de la sediul organizatorului.

14. Încetarea înainte de termen

Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Concursul sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului.