fbpx

Regulament concurs de design de copertă revista igloo #208 (iunie-iulie 2022)

 

ORGANIZATORUL

 

Organizatorul concursului de design (denumit în cele ce urmează Concursul) este Igloo Media, societate comercială cu sediul social în Șos. Ștefan cel Mare nr. 8, sector 2, București.

 

Participarea la concurs (denumit în continuare „Concursul”) implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”), precum și obligativitatea respectării acestora.

 

PREAMBUL

 1. Igloo Media, compania care editează revista igloo, publisher al site-ului www.igloo.ro și al canalelor media (Facebook, Instagram, YouTube), lansează un concurs de design grafic prin care invită Autorii (arhitecți, designeri, artiști, ilustratori, studenți și alte persoane din industria creativă) să conceapă un design grafic/o ilustrație pentru coperta numărului 208 al revistei igloo (iunie-iulie 2022), număr tematic dedicat arhitecturii și designului contemporan din Ucraina.

 

 1. Concursul se adresează persoanelor majore, cu vârsta peste 18 ani.

 

 1. Autorul (arhitect, designer, artist, grafician, fotograf etc.) este cel care își dorește să participe la Concurs. Igloo Media, printr-un juriu intern, va desemna câștigătorul a cărui lucrare va reprezenta coperta revistei igloo #208.

 

 1. Igloo Media are dreptul să utilizeze materialele încărcate pentru concurs pe orice medii (print, online, outdoor etc.) cu scopul promovării Concursului și a rezultatelor sale, inclusiv în comunicarea făcută de partenerii Igloo pentru promovarea acestui Concurs.
 2. Igloo Media va avea dreptul, dar nu și obligația, de a folosi una, mai multe sau toate operele participante la concurs, pe toate platformele pe care le deține și în toate scopurile, inclusiv comerciale.
 3. Igloo Media va avea dreptul să sugereze și/sau să opereze eventuale modificări asupra lucrării câștigătoare, în vederea optimizării și respectării standardelor grafice ale revistei, tiparului etc., cu informarea prealabilă a autorului.

 

 1. Concursul 

1.1 Concursul lansat de Igloo Media invită creativii să conceapă un design grafic/o ilustrație pentru coperta numărului 208 al revistei igloo.

1.2 Igloo Media caută creații originale, care să răspundă inspirat temei de concurs atât prin idee, cât și prin realizarea grafică/tehnică.

1.3 Tema de concurs: o ilustrare, o reflecție vizual-arhitecturală asupra Ucrainei, sub semnul reconstrucției, al păcii, al reinventării. Descrierea Concursului poate fi găsită pe site-ul www.igloo.ro și pe pagina de înscriere, unde se desfășoară Concursul.

1.4 Igloo Media își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa acest Regulament, dacă este necesar, în vederea realizării cu succes a Concursului.

1.5 Igloo Media va informa Autorul despre orice modificare adusă acestui Regulament.

 

 1. Procedura Concursului

Concursul de Design se va desfășura după cum urmează:

2.1 Datele listate mai jos sunt preliminare și pot fi schimbate.

Igloo Media va informa participanții despre schimbarea datelor într-un timp rezonabil. Concursul se va desfășura în perioada 02-22 mai 2022.

2.2 Participanții la Concurs vor trebui să-și înscrie Lucrarea (.jpg, sau .png, un singur document, folosind template-ul grafic pus la dispoziție de Organizator) împreună cu:

  • Nume, Prenume, Vârstă (obligatoriu vârsta peste 18 ani), Localitate, E-mail, Telefon, Profesie
 • Un singur document în format: 230 mm x 310 mm, jpg sau png, 72 dpi, CMYK
 • Titlul lucrării și o descriere succintă a conceptului (maxim 300 de caractere)

2.3 Documentele și celelalte materiale trimise care nu respectă cerințele de mai sus nu vor fi luate în considerare în cadrul Concursului și vor fi șterse.

2.4 Dintre toate Lucrările validate, redacția igloo media va selecta o singură lucrare care va reprezenta coperta revistei igloo #208.

2.5 Câștigătorul va fi anunțat în baza datelor de contact furnizate la înscriere.

2.6 În funcție de calitatea lucrărilor înscrise, Igloo Media își rezervă dreptul (nu și obligația) de a acorda și alte premii/mențiuni.

2.7 Anunțarea lucrării câștigătoare și, eventual, a altor mențiuni se va face public pe igloo.ro și pe canalele de social media ale Igloo Media în perioada 23-27 mai.

2.8 Premiul acordat câștigătorului constă în publicarea lucrării drept copertă a numărului igloo #208 și într-un abonament igloo timp de 1 an.

2.9 Autorul desemnat câștigător se obligă să ofere în timp util Organizatorului Lucrarea aleasă la standarde grafice adaptate cerințelor pentru print (300 dpi, CMYK). 

Nerespectarea regulilor de mai sus poate conduce la descalificarea din Concurs și la desemnarea unui nou câștigător.

 

3​. Participarea

3.1​ O singură Lucrare de persoană.

3.2​ Fiecare Autor participant la Concurs trebuie să aibă peste 18 ani.

3.3​ Igloo Media își rezervă dreptul de a respinge orice Lucrare înscrisă dacă consideră că este incompletă sau nu respectă Regulamentul.

3.4 Igloo Media nu este responsabilă de Lucrările înscrise care se pierd sau sunt incomplete, oricare ar fi cauza.

3.5 La înscrierea unei Lucrări create de mai mult de o persoană, condiția de înscriere este ca fiecare individ să accepte termenii acestui Acord. Autorul va informa Igloo Media în legătură cu terții colaboratori sau contribuitori ai Lucrării. Igloo Media îi poate cere Autorului o copie fizică a acestui Acord semnată de Autor și/sau de orice terț contributor sau colaborator la orice etapă a proiectului.

3.​6 Lucrările înscrise nu vor încălca drepturile altor terți, iar Autorul va fi singurul responsabil de încălcări ale drepturilor de autor aduse altor terți.

 

4.​ Drepturile de Autor

4.1​ „LUCRAREA” din acest Regulament înseamnă toate imaginile, desenele, fotografiile, descrierile, textele, interviurile, conceptele și alte materiale ale Autorului care sunt furnizate în legătură cu Concursul, precum și toate versiunile, rezultatele aflate în orice stadiu de creație/completare.

4.2 Organizatorul își păstrează dreptul de a utiliza documentele încărcate de către participanți în cadrul prezentului concurs în materialele și activitățile de PR, în produsele tipărite de Organizator, în materialele și activitățile de prezentare, în cadrul expozițiilor, manifestărilor și evenimentelor de orice fel organizate de Igloo Media sau partenerii săi, precum și în orice alte ocazii legate de promovarea imaginii și activității acestor mărci (broșuri, articole de presă, online, orice materiale publicitare). Drepturile morale asupra materialelor realizate rămân în continuare ale Autorului.

4.3 Prin înscrierea în prezentul concurs, concurenții declară implicit că dețin dreptul de autor asupra documentelor încărcate. Organizatorul nu va fi responsabil cu privire la dreptul de proprietate al imaginilor, schițelor, proiectelor sau la orice alt element încărcat pe site. Odată ce un participant înscrie un document în cadrul concursului, acesta declară implicit că deține dreptul de proprietate asupra documentului respectiv

4.4 Concurenții au responsabilitatea să își înregistreze și protejeze proiectele înscrise la concurs pe cont propriu. Organizatorul nu garantează protecția lor prin acceptarea în concurs.

 

 1. Obligațiile Autorului

 

5.1 Autorul:

 • va oferi la orice moment informații adevărate și complete despre sine în cadrul tuturor procedurilor de înregistrare și/sau cererilor de informație pentru și în legătură cu Concursul.
 • se va asigura că toate activitățile efectuate în legătură cu acest Acord și/sau cu participarea sa la Concurs sunt în deplin acord cu legile și regulamentele în vigoare.
 • participă la Concurs în mod profesionist, cu toată grija, abilitățile și seriozitatea.
 • se va angaja să respecte pe deplin cerințele rezonabile ale Igloo Media în legătură cu Concursul.
 • va participa fără a folosi branduri, logo-uri, mărci înregistrare sau alte reprezentări („Branding”) terțe și va urma instrucțiunile Igloo Media în legătură cu orice tip de branding care, prin acord, poate apărea în legătură cu participarea Autorului la Concurs.

 

5.2 Autorul nu:

 • nu va face sau autoriza să se facă orice lucru care, conform părerii rezonabile a Igloo Media, este în detrimentul Igloo Media sau al managementului, administrației, afiliaților acestora sau produselor publicate de Igloo Media  și afiliații săi. Viceversa, Igloo Media nu va face nimic în detrimentul Autorului. 
 • nu va folosi, autoriza folosirea sau asista la folosirea materialelor Igloo Media fără permisiune. Aici sunt incluse folosirea brandurilor IGLOO MEDIA sau a oricăror alte materiale create de Igloo Media în legătură cu Concursul.
 • nu se va purta în niciun fel care să fie dăunător brandurilor, mărcilor înregistrate sau oricăror alte drepturi de proprietate ale Igloo Media 
 • nu va institui proceduri legale sau de alt fel în numele Igloo Media, nici ca un agent pentru, sau din partea acestora.

 

6.​ Exclusivitate

Autorul garantează și își ia angajamentul că, prin semnarea Acordului de Participare la Concurs, nu va prezenta, promova sau expune unor terți Lucrarea până în data de 20.07.2022, cu excepția cazurilor în care este autorizat prin acordul scris al Igloo Media.

7.​ ​Garanții și Reprezentări

7.1 Autorul deține toate drepturile, licențele, permisiunile, puterea și capacitatea de a intra în acest Acord și de a-și îndeplini obligațiile incluse în acesta și, procedând astfel, nu încalcă obligații sau datorii către terți, participarea sa conform acestui Acord neîncălcând drepturile niciunui terț.

7.2 Autorul a obținut sau va obține toate aprobările necesare din partea terților.

7.3 Autorul nu este, la data Acordului, la curent cu nimic ce l-ar putea împiedica să-și îndeplinească obligațiile conform Acordului.

7.4 Autorul are puterea, drepturile și capacitatea deplină de a acorda și oferi Igloo Media drepturile ce fac obiectul clauzei 6.

 

8.​ Confidențialitate

8.1 Autorul nu va folosi, divulga sau comunica către terți sau către media (inclusiv prin anunțuri publice sau comunicate de presă) la niciun moment nicio informație confidențială legată de Igloo Media care i-a ajuns la cunoștință sau îi va ajunge la cunoștință în viitor.

8.2 Nimic din acest Acord nu interzice Igloo Media să realizeze anunțuri publice legate de acest Acord. Previziunile secțiunii 10 vor supraviețui acestui Acord și vor continua să aibă forță legală deplină fără limită în timp. 

 

 1. Protecția datelor cu caracter personal

 

Prin înscrierea în Concurs, completarea și transmiterea formularului de participare, fiecare dintre Participanți declară că a citit și este de acord cu prevederile prezentului Regulament și cu Politica Organizatorului cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea datelor.

 

Participanții declară că își exprimă în mod expres acordul ca datele lor personale furnizate în cadrul Concursului, prin completarea formularului de înscriere să fie prelucrate de Organizator, în scopul desfășurării prezentei competiții, în conformitate cu prevederile legii, și anume, în scopul:

 

 • Înregistrării în competiție a participanților;

 

 • Desemnării Câștigătorilor, contactării lor, realizării demersurilor necesare acordării premiului câștigătorilor și îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.

 

 • Informării publicului, prin diverse mijloace de comunicare, inclusiv în    mediul online, cu privire la rezultatul competiției, propunerea și persoana/ persoanele desemnate Câștigătoare;

 

 • Promovării competiției;

 

 • Transmiterii de către Organizatori de informații cu privire la alte   competiții sau proiecte, evenimente viitoare inițiate/ derulate de aceștia, inclusiv comunicări de marketing direct.

 

Organizatorii se obligă să prelucreze datele Participanților în scopul prevăzut în

prezentul Regulament Oficial și cu respectarea prevederilor GDPR (Regulamentul (UE) 2016/679)

 

Participanților la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de lege privind

protecția datelor cu caracter personal. În calitate de persoană vizată, Participantul care a furnizat datele sale cu caracter personal poate contacta Organizatorii (denumiți în continuare Operatorii), în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate în prezentul regulament, în vederea exercitării drepturilor sale prevăzute de lege.

 

În calitate de Participant, în conformitate cu prevederile GDPR, drepturile pe care le aveți sunt următoarele:

 

(1) Dreptul de a fi informat – Aveți dreptul să accesați informațiile dvs. prin formularea unei cereri la adresa de e-mail a Operatorilor dacă doriți să accesați informațiile personale pe care Operatorii le dețin în legătură cu dvs. (dreptul de acces, articolul 15 din Regulamentul (UE) 2016/679);

 

(2) Dreptul la rectificare – Dacă informațiile pe care Operatorii le dețin despre dvs. sunt inexacte sau nu sunt complete, aveți dreptul să cereți corectarea acestora. Dacă aceste date au fost transmise unei terțe părți cu consimțământul dvs. sau din motive legale, atunci Operatorii vor trebui să le solicite și acestora rectificarea datelor (dreptul de acces, art. 16 din Regulamentul (UE) 2016/679);

 

(3) Dreptul la ştergere – Operatorii urmăresc să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În condițiile legii, aveți dreptul de a solicita Operatorilor să șteargă datele dvs. cu caracter personal pe care le dețin. În cazul în care considerați că Operatorii păstrează datele mai mult decât este necesar, contactaţi Operatorii pentru a verifica dacă a încetat contractul dvs. Dacă acesta a încetat, este posibil ca în continuare să existe temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (dreptul de ștergere, articolul 17 din Regulamentul (UE) 2016/679).

 

(4) Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor – În anumite circumstanţe aveți

dreptul să solicitați Operatorilor să restricționeze modul în care sunt procesate datele dvs. Acest lucru înseamnă că Operatorilor li se permite să stocheze datele, dar să nu le prelucreze în continuare (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 din Regulamentul (UE) 2016/679);

 

(5) Dreptul la portabilitatea datelor – Potrivit Regulamentului aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-aţi furnizat Operatorilor într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Operatorilor cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b);
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate (dreptul la    portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulamentul (UE) 2016/679).

 

(6) Dreptul la opoziţie – În orice moment, aveţi dreptul de a vă opune, conform art. 21 din Regulamentul (UE) 2016/679, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În acest caz Operatorii nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care Operatorii demonstrează că au motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

 

(7) Dreptul de a retrage consimţământul – Dacă v-ați dat consimțământul pentru

procesarea datelor dvs., dar vă răzgândiți mai târziu, aveți dreptul să vă retrageți

consimțământul în orice moment și Operatorii trebuie să oprească prelucrarea datelor (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 din Regulamentul (UE)2016/679).

 

(8) Dreptul de a adresa o plângere autorității de supraveghere – În situaţia în care apreciaţi că Operatorii nu au răspuns solicitării dvs. de a rezolva o problemă specifică, aveţi dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 din Regulamentul (UE) 2016/679).

 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

În funcție de scopul prelucrării, vom păstra datele dvs. pe toată durata necesară

desfășurării Concursului, a îndeplinirii obligațiilor asumate față de dvs. sau până la data retragerii acordului sau atât timp cât legea prevede obligaţia păstrării acestor date.

Dacă aveţi întrebări cu privire la informaţiile dvs. personale sau dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile ori aveţi nelămuriri sau reclamaţii, vă rugăm să ne contactați prin transmiterea unui e-mail la adresa office@igloo.ro.

 

 1. Diverse

10.1 Schimbări aduse Concursului: Igloo Media își rezervă dreptul de a suspenda, anula sau modifica Concursul atunci când acest lucru devine necesar fără a fi răspunzător participanților și terților.

10.2 Protecția Datelor: prin înscrierea în Concurs, sunteți de acord că orice informație cu caracter personal furnizată de dvs. poate fi păstrată și folosită de către Igloo Media și agenții/furnizorii/partenerii lor în administrarea și promovarea concursului, doar în scopul concursului și că nu vor fi utilizate ulterior concursului de către Igloo Media și agenții/furnizorii/partenerii lor.

10.3 Taxe: Nu există taxă de înscriere în Concurs, dar cei înscriși sunt responsabili pentru cheltuielile de acces ce pot fi percepute de terți, precum furnizorii de servicii de internet.

10.4 Acest Acord constituie întregul acord între Părți și se substituie oricărui acord sau aranjament anterior dintre Părți în ceea ce privește subiectul acestuia.

10.5 La acest concurs nu pot participa/nu au dreptul să participe angajaţii Igloo Media şi nici rudele acestora până la gradul al III-lea inclusiv.

10.6 În cazul în care orice dispoziție a acestui argument este sau devine invalidă sau incompletă, aceasta nu va afecta nicio altă dispoziție din cadrul acestui Acord.

 

 1. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Igloo Media şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competențe române din București, de la sediul organizatorului.

 1. 12. Încetarea înainte de termen

Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua Concursul sau printr-o decizie unilaterală a Organizatorului.   

 

Coșul de cumpărături0
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0