fbpx

Concurs pentru amenajarea şi consolidarea sediului Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR

Întrucât sediul Filialei Teritoriale Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România din str. Academiei 18-20 nu mai poate asigura o funcţionare optimă pentru arhitecţii Filialei (circa 3500 de membri în decembrie 2013) şi nici pentru relaţia sa cu publicul, Consiliul de Conducere Teritorial al Filialei a decis, în reuniunea din 16 aprilie 2013, achiziţionarea unui imobil aflat în str. Sf. Constantin nr. 32, sectorul 1, Bucureşti, care prin lucrări de consolidare şi reamenajare să asigure atât spaţii adecvate serviciilor Filialei, cât şi reprezentativitate organizaţiei în raport cu instituţiile statului şi cu publicul capitalei.

Concurs pentru amenajarea şi consolidarea sediului Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR

Având în vedere că Filiala Teritorială Bucureşti a OAR – „este o organizaţie profesională, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget propriu, autonomă, având rolul de a reprezenta, promova şi proteja la nivelul Municipiului Bucureşti interesele profesiei de arhitect ”, noul sediu trebuie să asigure spaţii pentru activităţile curente, de natură administrativă ale organizaţiei, dar şi pentru desfăşurarea de activităţi profesionale şi culturale cum ar fi: expoziţii-concurs de arhitectură, cursuri de pregătire profesională continuă, studii pe teme de specialitate, simpozioane, dezbateri şi prezentări pe teme culturale sau profesionale ş.a. (vezi art. 3 din Regulamentul Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR).

Scopul concursului este selectarea unui proiect care să propună o soluţie cât mai adecvată de amenajare a imobilului din Str. Sf. Constantin nr. 32, conferind sediului Filialei o imagine reprezentativă în cadrul urban în care se situează. Corelat cu propunerea de refuncţionalizare a imobilului se solicită ca o cerinţă esenţială şi soluţia tehnică de consolidare a clădirii existente. Ea va constitui o piesă foarte importantă a concursului, soluţia de consolidare propusă de concurenţi oferind libertatea de exprimare a unei concepţii contemporane de amenajare a spaţiilor filialei.

Concursul de soluţii este iniţiat şi organizat de către Filiala Teritorială Bucureşti a OAR în colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din România, ca o competiţie deschisă, accesibilă arhitecţilor membri ai OAR, într-o singură fază şi în limba română.

Premiile şi menţiunile acordate sunt:
– premiul I – 4000 Euro
– premiul II – 2500 Euro
– premiul III – 1500 Euro
– două menţiuni – 500 Euro fiecare.

Juriul concursului
Membri titulari:
1. arh. Johannes Bertleff, vicepreşedinte OAR
2. prof. dr. arh. Zeno Bogdănescu, rectorul UAUIM
3. ing. Dorin Lazăr
4. conf. dr. arh. Dan Marin, FTB-OAR
5. prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, preşedinte FTB-OAR
6. arh. Şerban Sturdza, vicepreşedinte OAR
7. arh. Liviu Zăgan
Membri supleanţi:
1. conf. dr. arh. Marius Marcu-Lapadat, decanul Facultăţii de Arhitectură de Interior, UAUIM;
2. ing. Ioan Sora.

Calendarul concursului
– lansarea concursului – 07.01.2014
– vizită organizată la amplasamentul de concurs, între orele 10-14 – 17.01.2014, ora 1000
– date acces liber (vizită neorganizată) în amplasament, între orele 10-14 – 24 şi 25.01.2014
– data limită a primirii întrebărilor concurenţilor (o rundă) – 24.02.2014
– data limită de înscriere în concurs – 14.03.2014
– data şi ora limită pentru primirea proiectelor la secretariatul concursului sau predarea la curier/poştă (data curierului/poştei) – 20.03.2014, ora 1600
– data şi ora deschiderii coletelor (comisia tehnică) – 25.03.2014
– jurizarea proiectelor – 28-30.03.2014
– anunţarea rezultatelor jurizării – 31.03.2014
– termen depunere contestaţii – 03.04.2014
– termen soluţionare contestaţii – 07.04.2014
– expoziţia publică, festivitatea de premiere*, închiderea expoziţiei – 01.04-20.04.2014
*Festivitatea de premiere se va programa după soluţionarea contestaţiilor.
Data şi ora limită se consideră potrivit orei oficiale pe teritoriul României.

Adresa e-mail pentru comunicarea cu secretariatul este concursuri@oar.org.ro.
Toate informaţiile necesare concurenţilor, aplicaţiile de înscriere, adresare întrebări şi descărcarea documentaţiei de concurs sunt accesibile în pagina oficială a concursului, cu adresa Internet <http://oar.squarespace.com/concurs-sediu-bucuresti/> site OAR (Secţiunea Concursuri).

Tag-uri:
Coșul de cumpărături0
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0