fbpx

Artist-talk | Heecheon Kim la MNAC

Când: joi, 18 ianuarie, ora 18:00
Durata: 1h
Unde: Etajul 2, în spațiul dedicat pentru prelegeri din expoziția „Leviathan”
Participarea la acest eveniment este gratuită și nu necesită rezervare în avans.
ACCES: Pentru acest eveniment intrarea cu automobilul în curtea Palatului Parlamentului este posibilă.
Muzeul este localizat în aripa din spate a Palatului Parlamentului. Intrarea se face prin Calea 13 Septembrie, intrarea E1 (poarta B3).
Pin Google Maps: https://maps.app.goo.gl/QgXLqEs8cuS8DqNfA
 
În ultimii zece ani, Heecheon Kim a chestionat în mod constant intersecția fină dintre viața zilnică și tehnologie, trăgând concluzii pertinente și creând o arhivă vizuală care l-a consacrat drept unul dintre cei mai importanți artiști ai generației sale din Asia. Lucrările sale video, ancorate în istoriile recente ale țării sale natale, Coreea de Sud, sunt adesea concentrate pe modul în care corpurile și percepțiile noastre asupra realității sunt transformate de mediul digital. În prelegerea sa de la Muzeul Național de Artă Contemporană, Kim va aborda strategiile artistice pe care le-a folosit în ultimele proiecte, inclusiv impactul „motoarelor de joc” asupra implementării ideilor sale, subliniind domeniile de inspirație și interesele imediate de cercetare.
 
Heecheon Kim (n. 1989, Gwangju) este un artist vizual care trăiește și lucrează la Seul. A avut expoziții personale la: Galeria Hayward, Londra (2023); Centrul de Artă Sonje, Seul (2019); Muzeul de Artă Asiatică, San Francisco (2018) și Galeria Doosan, Seul (2017). În ultimii ani, lucrările lui Heecheon Kim au fost incluse în Bienala de la Busan (2020), Bienala de la Gwangju (2018), Bienala din Istanbul (2017) și Bienala Mediacity, Seul (2016) sau în expoziții de grup la: Centrul Pompidou, Metz (2023); Colecția Julia Stoschek, Düsseldorf (2022); Kunsthalle Bega, Timișoara (2021); Centrul de Cultură Asiatic, Gwangju (2020), Muzeul Național de Artă Modernă și Contemporană, Coreea (2019), ZKM | Centrul pentru Artă și Media din Karlsruhe (2019) și Muzeul de Artă Contemporană și Design, Manila (2019). Complexele instalații video ale lui Heecheon Kim sunt profund înrădăcinate în experiența sa personală, deschizând posibilități pentru un discurs vizual dual care combină sentimente indigene, motivate de împrejurimile imediate, cu o problematică globală complicată.
 
Artistul Heecheon Kim este prezent cu lucrarea video „Ridicând gantere” (2015) în sezonul actual MNAC, în cadrul expoziției „Cronicile viitorilor supereroi. Ediția a doua”, un proiect inițiat sub forma unei cercetări curatoriale în 2018. Acesta funcționează ca un aparat care își propune să analizeze funcția artei în relație cu o audiență tânără în căutarea răspunsurilor la întrebări legate de trecerea timpului și îmbătrânire, viitorul planetei, relația cu supranaturalul sau balansul dintre local și global, aducând în dialog doi tropi geografici și culturali distincți – sud-estul Europei și sud-estul Asiei. Prima ediție a proiectului a fost prezentată în 2021 la Kunsthalle Bega în Timișoara, ca urmare a acordării Bega Art Prize 2019 curatoarei Anca Mihuleț.
 
 
/EN: Artist-talk: HEECHEON KIM
When: Thursday, January 18, 6:00 PM
Duration: 1h
Where: Floor 2, in the dedicated conference space within the „Leviathan” exhibition
Participation in this event is free of charge and doesn’t require prior reservation.
ACCESS: For this event car access in the Parliament Palace yard is possible.
The museum is located in the back wing of the Palace of Parliament. Entrance is made via Calea 13 Septembrie, entrance E1 (gate B3).
Google Maps pin: https://maps.app.goo.gl/QgXLqEs8cuS8DqNfA
 
In the past ten years, Heecheon Kim has been consistently questioning the thin intersection between daily life and technology, drawing poignant conclusions and creating a visual archive that established him as one of the leading Asian artists of his generation. His video works, anchored in the recent histories of his native country, South Korea, are often focused on the way our bodies and perceptions of reality are being transformed by the digital surroundings. In his lecture at the National Museum of Contemporary Art in Bucharest, Kim will address the artistic strategies he employed in his latest projects, his use of “game engines”, emphasizing areas of inspiration and research interests.
 
Heecheon Kim (b. 1989, Gwangju) is a visual artist who lives and works in Seoul. He has held solo exhibitions at Hayward Gallery, London (2023); Art Sonje Center, Seoul (2019); Asian Art Museum, San Francisco (2018) or Doosan Gallery, Seoul (2017). In the past years, Heecheon Kim has participated in several biennales including the Busan Biennale (2020), Gwangju Biennale (2018), Istanbul Biennale (2017) and Seoul Mediacity Biennale (2016). His works were included in group exhibitions at Centre Pompidou, Metz (2023); Julia Stoschek Collection, Düsseldorf (2022); Kunsthalle Bega, Timișoara Romania (2021); Asia Culture Center, Gwangju (2020), the National Museum of Modern and Contemporary Art, Korea (2019), ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe (2019) and the Museum of Contemporary Art and Design, Manila (2019). Heecheon Kim’s complex video installations are deeply rooted in his personal experience, opening possibilities for a dual visual discourse that combines domestic feelings, informed by his immediate surroundings, with a complicated global problem.
 
The artist Heecheon Kim is present with the video work „Lifting Barbells” (2015) in the current MNAC Bucharest exhibition season, in the frame of the exhibition „Chronicles of the Future Superheroes. Second Edition”, a project initiated as a curatorial research in 2018. It acts as a device aiming to analyse the function of art in relation to a young audience that is looking for answers to questions about the passage of time and aging, the future of the planet, the relationship with the unworldly or the balance between the local and the global, bringing into dialogue two particular geographical and cultural realms – Southeast Europe and Southeast Asia. The first edition of the project was showcased in 2021 at Kunsthalle Bega in Timișoara, following up the awarding of Bega Art Prize 2019 to curator Anca Mihuleț.
 
 
***
Legendă foto:
1. Afiș
2. Adânc în rezervoarele suspendate, video pe un singur canal, HD (16:9), stereo, 43 min., 2019

3. Deep in the Forking Tanks, single channel video, HD(16:9), stereo, 43mins, 2019

4.Ridicând gantere, video pe un singur canal, HD (16:9), B/W, stereo, 21 min., 2015

5. Lifting Barbells, single channel video, HD (16:9), B/W, stereo, 21 mins., 2015

 
Coșul de cumpărături
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0