fbpx

Concurs: A HOUSE FOR PINK FLOYD

Un concurs de: ICARCH Gallery | Atelierul de Proiectare – 2013

Cu ocazia concertului lui Roger Waters, de la fosta formaţie Pink Floyd, la Bucureşti , în data de 28 August, ICARCH (International Architectural Competitions) în asociaţie cu AdeP (Atelierul de Proiectare) lansează o competiţie internaţională de arhitectură, cu tema: “A HOUSE FOR PINK FLOYD”.

Concurs: A HOUSE FOR PINK FLOYD

Inspirată de muzica şi activitatea concertistică a celebrei formaţii, competiţia va încerca să revitalizeze arhitectura, aşa cum formaţia Pink Floyd a revitalizat muzica, inspirându-se din chiar creaţia muzicală a acestui grup de mare success.

Relatia Muzică / Arhitectură este cu atât mai relevantă în acest caz, cu cât trei dintre cei patru membri fondatori ai formaţiei au studiat arhitectura, incluzându-l pe Roger Waters. Însuşi numele celui mai important album al formaţiei, care este, de asemenea, şi numele turneului mondial de anul acesta, spune multe în acest sens: THE WALL.

Intenţionăm să exprimăm spiritului creaţiei formaţiei Pink Floyd printr-o arhitectură la fel de angajată şi angajantă, pe mai multe planuri, nu doar estetic – muzical, ci şi social – politic şi chiar psihologic – spiritual.

Tema concursului îşi propune să fructifice potenţialul de reconecta arhitectura cu o disciplină, asociată deja în estetica tradiţională, arhitectura şi muzica fiind considerate singurele arte “abstracte”, care operează cu elemente matematice şi care nu sunt explicit inspirate de natura, aşa cum au fost, în mod tradiţional, artele plastice. În aceeaşi direcţie amintim celebrul dicton “arhitectura este muzică îngheţată”, atribuit pe rând lui Goethe, Schelling sau Schiller.

1. Tema concursului

Există ziduri peste tot în jurul nostru… iar cei mai groşi şi mai înalţi sunt cei interiori. Ce ziduri doreau Roger Waters şi Pink Floyd să spargă în albumul lor de mare succes The Wall- Zidul? În principiu, este vorba despre acel zid care formează cutia mitică, pe care arhitecţii s-au străduit întotdeauna să o spargă.

Într-un trecut mai mult sau mai puţin îndepărtat, nu întâlnim niciodată în discursul arhitectural dorinţa de „a sparge cutia”. Aceste cuvinte sunt inexistente la Vitruvius sau Palladio. De ce le-am folosi acum? O altă obsesie a arhitecturii moderne, spaţiul. De asemenea, limbaj inexistente în discursul arhitecţilor menţionaţi anterior.

Roger Waters şi Pink Floyd, în virtutea instruirii în domeniul arhitecturii, au utilizat o metaforă ce aparţine discursului arhitectural, pentru a exprima o revoltă, un „j’accuse” împotrivă oricărei ordini impuse, împotriva tiraniei, fie ea a profesorilor, a liderilor politici şi religioşi de o integritate discutabilă, cu alte cuvinte, împotriva oricărei autorităţi care ar putea oprima viaţa.

Funcţia artei este prin definiţie, a sparge bariere, ziduri. Astfel, orice tip de artă care nu aduce nimic nou, îmbogăţind tradiţia prin invenţie, este o manifestare ce nu-şi atinge obiectivul.

Vi se cere să vă atingeţi obiectivul, să va faceţi datoria, spargând acele ziduri care vă irită traiul, societatea, timpul, prin arhitectură. Luptaţi împotriva opresiunii, în orice forma s-ar manifesta aceasta. Luptaţi împotriva sclerozei, a conformităţii sau a ipocriziei a celor ce ne conduc lumea. Luptaţi pentru ŞANSA de a respira, pentru Multiplicitate în Unitate. Luptaţi pentru Poezie, pentru că poezia reuşeşte să spargă ziduri. Atunci când zidurile cad, Dragostea triumfă, iar Frica devine un fugar.

Scriitorul britanic E. M. Foster: „Numai uniţi-vă”.

Vă cerem să exploraţi tematica generică de ”spargere a zidurilor” în cât mai multe moduri posibile, şi cât se poate de liber. Creaţi o arhitectură la fel de intensă şi inspirată ca muzica celebrul album al formaţiei Pink Floyd. Ascultaţi-le muzica, vedeţi-le filmul şi apoi simţiţi, desenaţi şi modelaţi. Construiţi!

Construiţi un Zid spart, un zid ce uneşte şi nu separă. Construiţi un zid minunat sau strigaţi cât de tare puteţi împotriva tuturor ”închisorilor” lumii, a tuturor zidurilor artificiale ce ne ţin captivi ai fricii. Dărâmaţi aceste ziduri, dragi arhitecţi!

2. Categoriile concursului

Proiectele care fac subiectul acestui concurs trebuie să se încadreze în categoria: arhitectură narativ – experimentală, conectând arhitectura cu alte domenii culturale, sociale, politice, spirituale.

3. Participanţi

Participanţii trebuie să aiba vârsta de minim 18 de ani la data închiderii competiţiei,

10 august 2013 şi să fie absolvenţi şi/sau studenţi în curs, ai unei instituţii de profil, facultăţi de arhitectură de interior, specializări în arhitectură de interior, design de produs, mobilier şi amenajări interioare. Se acceptă în concurs absolventi şi/sau studenţi, indiferent de naţionalitate şi ţara din care provin.

Este interzisă participarea în concurs pentru:

  • membrii juriului;
  • angajaţi şi rude ai organizatorilor;
  • angajaşi şi rude ai partenerilor şi sponsorilor;
  • orice persoană care participă direct sau indirect la realizarea acestui concurs.

4. Înscrierea in concurs si proiectul

Înscriere în concurs

Pentru înscrierea în concurs, este necesară completarea integrală a Formularului de înscriere (formular standard disponibil pe www.adep.ro) şi transmiterea pe email : pink.floyd@adep.ro

Participarea la concurs este gratuită.

Proiect

Proiectul va fi realizat prin orice tehnica de redactare, pe planşe format A1 paginate vertical.

Proiectul va fi redactat pe maxim 3 planse A1, paginate vertical.

Dimensiunea totală a fisierului (ce contine cele 3 planse) nu va depăşi 30MB.

5. Calendar

Termen limită înscriere şi predare lucrări

  • Înscriere: 01. iulie 2013
  • Predare lucrări: 10 august 2013
  • Rezultate: 20 august 2013

Anunţarea componenţei juriului: 15 iunie 2013 (pe site-ul www.adep.ro )

Anunţul se va face pe site-urile www.icarch.us şi www.adep.ro.

Cele 30 de proiecte nominalizate vor fi prezentate de semnatari într-un spatiu special amenajat, în UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM ION MINCU, BUCUREŞTI, în perioada 20 AUGUST- 10 SEPTEMBRIE 2013. Prezenţa semnatarilor la vernisaj este obligatorie, pentru a putea da detalii invitaţilor şi vizitatorilor.

Proiectele câştigătoare vor fi publicate în reviste de specialitate, atât din România, cât şi internaţionale.

Anunţarea câştigătorilor: 20.august 2013.

6. Juriul

Componenţa juriului va fi făcută publică cel mai târziu la data de 15 IUNIE 2013, prin publicarea pe site-urile: www.icarch.us şi www.adep.ro sau prin alte mijloace de promovare (newslettere, pagina de Facebook, site-uri partenere de arhitectură).

7. Jurizarea

Lucrările inscrise în concurs vor fi disponibile doar juriului, din momentul începerii perioadei de notare a lucrărilor, până la închiderea jurizării (10 – 20 august 2013).

Publicul larg va avea acces la proiectele câştigătorilor pe întreaga perioadă a EXPOZIŢIEI din cadrul UNIVERSITĂŢII DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM ION MINCU, BUCUREŞTI, ce va avea loc în perioada 20 AUGUST- 10 SEPTEMBRIE 2013

Membrii juriului vor avea acces să vizualizeze şi să noteze lucrarile din concurs, doar În perioada de timp alocată notării proiectelor (10 – 20 august 2013).

Lucrările înscrise în concurs vor primi câte o notă (un punctaj) de la 10 la 100 (10 este nota minimă, 100 este nota maximă). Fiecare lucrare este notată o singura dată de către membrii juriului. Nota nu poate fi modificată ulterior. Punctajul fiecărui concurent consta în media notelor obţinute de acesta de la toţi membrii juriului.

Dintre proiectele nominalizate (10), vor fi desemnate primele 3 proiecte cu cel mai mare punctaj drept câştigători ai premiilor I, II si III. Câştigătorii (Locul I, Locul al II-lea si Locul al III-lea) vor fi desemnaţi în functie de primele trei (3) cele mai mari punctaje (media notelor tuturor membrilor juriului).

8. Premii

Premiile vor fi anunţate pana în data de 1 august 2013.

9. Autorizarea comunicării

Prin participare, fiecare câştigător înţelege să autorizeze ICARCH Gallery şi Atelierul de Proiectare şi/sau orice alt partener în acest concurs să îi utilizeze numele, prenumele, adresa şi imaginea în scopuri comerciale ca parte a comunicărilor legate de Concursul „A HOUSE FOR PINK FLOYD” editia 1, dar şi pentru ediţiile viitoare.

10. Utilizarea de către icarch gallery şi atelierul de proiectare a lucrărilor

Orice persoană care depune o lucrare în cadrul acestui concurs certifică şi garantează pentru organizatori că el/ea este autorul exclusiv si unic şi că lucrarea respectivă, nu încalcă în mod direct sau indirect drepturile unei terţe părţi. Utilizarea lucrărilor – pentru întreaga participare în concurs se consideră acordul liber şi exclusiv al autorului unei lucrări pentru ca lucrarea sa, dacă este selectată de juriul concursului, să fie reprodusă şi prezentată de organizatori în perioada de drept de autor, în toate mediile de comunicare în legătura cu Concursul „A HOUSE FOR PINK FLOYD” , ediţia I şi ediţiile viitoare.

Aceasta priveşte în special: pachete de presă, pagini de web ale organizatorilor şi ale partenerilor săi, toate formele de programe de televiziune, broşuri, prin toate instituţiile de presă, fie scrisă, TV sau pe internet, pentru o perioadă de doi ani de la publicarea de către organizatori a proiectelor selectate în toate mediile în legătura cu Concursul „„A HOUSE FOR PINK FLOYD” editia I şi ediţiile viitoare, în special pentru a promova Concursul „A HOUSE FOR PINK FLOYD”

11. Rambursarea cheltuielilor

Participarea la acest concurs este gratuită.

12. Informaţii personale

Prin participare, fiecare concurent autorizează pe deplin ICARCH Gallery şi Atelierul de Proiectare şi/sau orice alt partener în acest concurs să utilizeze, în scopuri comerciale şi/sau publicitare, numele său, prenumele, detalii poştale, adresa de e-mail şi fotografia ca parte a campaniei publicitare a concursului.

Informaţiile personale primite în cadrul acestui concurs vor fi tratate ca fiind confidenţiale în conformitate cu prevederile Legii Liberului Acces la Informaţii.

13. Cazul de necesitate absolută / extindere / responsabilităţi

ICARCH Gallery şi Atelierul de Proiectare îşi rezervă dreptul de a scurta, suspenda, modifica sau anula concursul în caz de forţă majoră sau dacă circumstanţe externe, ce nu ţin de organizatori o cer, fără ca aceştia să poarte vreo responsabilitate în acest sens.

În mod similar, ICARCH Gallery şi Atelierul de Proiectare nu vor fi responsabili dacă accesul la paginile lor de internet şi/sau dacă vizitarea acestora se dovedeşte dificilă sau chiar imposibila pentru participanţi. Nu va fi acceptată nici o revendicare în această privinţă.

14. Reguli şi conflicte

Participarea la acest concurs, respectiv obiectul acestor reguli, presupune acceptarea completă şi automată, fără restricţie, de către participant a regulilor menţionate. Orice contestare, de orice tip, a acestor reguli sau a concursului va fi soluţionată doar de către organizatori, în mod absolut. Regulile concursului pot fi obtinuţe gratuit direct de pe paginile de internet ale organizatorilor, la www.icarch.us şi www.adep.ro. Orice decizie a organizatorilor şi orice modificare a acestor reguli vor face obiectul unui amendament care va fi disponibil pe paginile de web menţionate mai sus.

15. Limba

Prezentarea proiectelor şi detalierea acestora va fi facută strict în Limba Engleză.

Tag-uri:
Coșul de cumpărături0
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0