fbpx

S-au pus în vânzare abonamentele early bird pentru One World România #17

Anul acesta este marcat de alegeri electorale pe jumătate din mapamond. Într-o aglomerare electorală fără precedent, România va ieși la urne atât pentru a decide europarlamentarii care s-o reprezinte, dar și pentru reprezentanții la nivel local, parlamentar și prezidențial. Este un moment ideal să ne gândim, mai atent și critic, la alegerile pe care le facem. Dacă alegerile electorale sunt în aparență, simple – o ștampilă pe X sau pe Y – tipurile de alegeri cu care ne confruntăm în toate aspectele vieții sunt complicate de etnia, comunitatea, țara din care facem parte și de raporturile de putere la care suntem supuși. Poate că nu putem alege vremurile în care trăim, dar putem alege atitudinea cu care să le trăim, iar empatia, reziliența și solidaritatea sunt câteva din instrumentele pe care le avem la îndemână. 

Aceasta este premisa la care ediția de anul acesta a One World România își invită spectatorii în perioada 05 – 14 aprilie, printr-o selecție de documentare care analizează alegerea atât din perspectivă istorică, la nivel sistemic, dar și la nivel individual, de zi cu zi. 

 

Abonamentele Early Bird s-au pus în vânzare pe Eventbook, la prețul de 120 lei pentru desfășurarea festivalului în București (05 – 14 aprilie) sau 160 lei, care include și proiecțiile online (15 – 25 aprilie).Selecția din acest an se concentrează pe alegeri, individuale dar și la nivel de comunități (LGBTQ+, fermieri, mineri, freelanceri, politicieni, societatea civilă) într-o gamă largă de contexte actuale: război și conflicte, impactul inteligenței artificiale, mercantilizarea și exploatarea avidă a resurselor naturale, abuzuri de putere, lupta pentru drepturile muncitorilor, criza climatică, coexistența laică și religioasă, discriminarea etnică, de gen sau de clasă și privarea de drepturi, insecuritatea socio-economică și geopolitică. Din Brazilia până în Ucraina, din Republica Centrafricană în Palestina, filmele OWR #17 ne oferă privilegiul de a descoperi povești extraordinare despre alegerile unor oameni sau comunități în fața unor probleme de viață complicate, care ne definesc nu doar prezentul, ci și viitorul.

Două filme din selecția de anul acesta

AL DJANAT, THE ORIGINAL PARADISE. Reîntoarcerea regizoarei Chloé Aïcha Boro în Burkina Faso pentru înmormântarea unchiului său o face martoră la o familie divizată în privința deciziei de a vinde proprietatea. Această dramă de familie surprinde cu dragoste și tandrețe o comunitate nevoită să aleagă între păstrarea culturii ancestrale sau capitularea în fața schimbărilor accelerate ale capitalismului.

 

„Un vot pentru un dinte”. Traversând continentele, găsim alegerea și consecințele sale la propriu și la figurat în SMILING GEORGIA. O tragicomedie care analizează demagogia populistă din cadrul alegerilor prezidențiale din Georgia, filmul lui Luka Beradze investighează un sat în care voturile sunt cumpărate pe promisiunea, la propriu, a unei noi danturi.

 

La OWR, experiența de cinema este gândită atât „on-screen”, printr-o selecție bogată și diversă a filmelor, cât și „off-screen”. Proiecțiile de film sunt urmate de discuții extinse cu regizorii de film sau experți locali, într-un spațiu de dialog și reflecție care stimulează un spectator critic, participant activ în discuții pe teme legate de drepturile omului, teme sociale, politice și de mediu prin intermediul cinema-ului.

 

Biografii curatori

Anca Păunescu a studiat filologie germană și film, iar în ultimii 7 ani a fost intens implicată în selecție de film documentar, curatoriat și consiliere creativă în programe speciale la diferite festivaluri europene. În prezent este programator la OWR, selecționer principal de film documentar la Neisse Film Festival, Germania, consiliază și face parte din echipele de (pre)selecție ale festivalurilor: DokuFest (Kosovo), FIPADOC (Franta), Karlovy Vary IFF (Rep. Cehia). De asemenea, a fost membră a juriului la Makedox, Kasseler Dokfest, Iceland Documentary FF, DOK Leipzig Co-Pro Market. 


Andrei Tănăsescu este un curator stabilit în Toronto și București, cu studii în cinematografie (University of Toronto, University of St. Andrews) și un interes constant pentru reevaluarea istorică a muzicii și cinemaului. În 2019 a curatoriat „Videograms of a Nation”, o retrospectivă expansivă a cinematografiei românești pentru EUROPALIA ROMANIA. A lucrat în echipele de programare ale TIFF Toronto, „Kino Pavasaris” Vilnius IFF, Festivalul Internațional de Film Experimental de la București (BIEFF) și a colaborat cu Berlinale Forum și Festivalul de Film American Independent de la București (AIFF). Se ocupă de secțiunea Works-in-Progress la Les Films de Cannes à Bucarest, este programator pentru Bildrausch – Filmfest Basel și One World Romania și membru al comitetului de selecție al Giornate degli Autori (Venice Days).

 

Afișul ediției din acest an este creat de Șerban Jipa și este schița de portret a unui candidat ideal sau, poate, anti-utopic, o creatură ieșită din cacofonia politică, mediatică și războinică în care trăim.

 

Early bird subscriptions for One World Romania #17 are now available 

 

This year is marked by electoral elections in half of the world. In an unprecedented electoral turnout, Romania will head to the polls not only to decide representatives in the European Parliament but also for local, parliamentary and presidential representatives. It is an ideal time to think more carefully and critically about the choices we make. While electoral elections may seem simple – a stamp on X or Y – the types of choices we face in all aspects of life are complicated by ethnicity, community, the country we belong to, and power dynamics we are subjected to. While we may not have control over the times we live in, we do have the power to choose our attitude towards them. Empathy, resilience and solidarity are some of the resources available to us in this matter. 

 

This is the premise to which this year’s edition of One World Romania invites the audience from April 5th to April 14th, through a selection of documentaries that analyze choice from both a historical, systemic perspective, but also at the individual, day-to-day level.

 

Early Bird subscriptions are now on sale via Eventbook, priced at 120 lei for attendance at the festival in Bucharest (April 5th – 14th), or 160 lei for access to both the in-person screenings and online screenings (April 15th – 25th).

 

This year’s selection looks at the choices of individuals and communities (LGBTQ+, farmers, miners, click-workers, politicians, civil society) within a wide range of contexts: war and conflict, A.I., the commodification and avid exploitation of natural resources, the abuse of power, political demagoguery, the fight for workers’ rights, climate crisis, secular and religious co-existence, ethnic-gender-or-class discrimination and disenfranchisement, socio-economic and geo-political insecurity. Spanning the globe from Brazil to Ukraine, and Central African Republic to Palestine, these films offer us the privilege to discover stories of people or communities challenged by different contemporary issues. It is empathy and resistance, resilience and solidarity that define their choices and ultimately, their actions – concrete examples of humanity at work.

 

Two titles from this year’s selection

AL DJANAT, THE ORIGINAL PARADISE sees filmmaker Chloé Aïcha Boro returning to her home in Burkina Faso to attend her uncle’s funeral, only to witness a family divided over the decision to sell the family estate. This tender, lovingly portrayed family drama captures a community forced to choose between preserving ancestral ties and cultural heritage, or capitulating in front of capitalism’s accelerated change.

 

Crossing continents, we find choice and its literal and figurative consequences in SMILING GEORGIA. A tragicomedy that scrutinizes misleading populist demagoguery in Georgia’s presidential elections, Luka Beradze’s film paints a portrait of a village where votes are bought on the literal promise for new dentures – ‘a vote for a tooth.’

At OWR, the cinema experience is designed to be both „on-screen,” through a rich and diverse selection of films, and „off-screen.” Film screenings are followed by extensive discussions with filmmakers or local experts, creating a space for dialogue and reflection that encourages an engaged audience to actively participate in discussions on topics related to human rights, social, political, and environmental issues through the medium of cinema.

 

Curators’ biographies

Anca Păunescu has studied German philology and film, and for the past 7 years, she has been intensely involved in documentary film selection, curation, and creative consulting in special programs at various European festivals. Currently, she works as a programmer at OWR and as the main documentary film selector at the Neisse Film Festival in Germany. Additionally, she is a consultant and part of the (pre)selection teams for festivals such as DokuFest (Kosovo), FIPADOC (France), and Karlovy Vary IFF (Czech Republic). Furthermore, she has served as a jury member at Makedox, Kasseler Dokfest, Iceland Documentary FF, and DOK Leipzig Co-Pro Market. Anca’s diverse roles and extensive experience underscore her commitment to promoting documentary cinema and supporting filmmakers across Europe.

 

Andrei Tănăsescu is a curator based in Toronto and Bucharest, with studies in film (University of Toronto, University of St. Andrews) and a consistent interest in the historical reassessment of music and cinema. In 2019, he curated „Videograms of a Nation,” an expansive retrospective of Romanian cinema for EUROPALIA ROMANIA. He has worked on programming teams for TIFF Toronto, „Kino Pavasaris” Vilnius IFF, the Bucharest International Experimental Film Festival (BIEFF), and collaborated with Berlinale Forum and the American Independent Film Festival in Bucharest (AIFF). He oversees the Works-in-Progress section at Les Films de Cannes à Bucarest, is a programmer for Bildrausch – Filmfest Basel and One World Romania, and is a member of the selection committee for Giornate degli Autori (Venice Days).

 

***

 

ORGANIZATOR/ORGANISER 

Asociația One World Romania / One World Romania Association

 

PROIECT CULTURAL CO-FINANȚAT DE / CULTURAL PROJECT CO-FINANCED BY

Administrația Fondului Cultural Național / The Administration of the National Cultural Fund

 

PARTENERI / PARTNERS 

UNHCR – Agenția ONU pentru Refugiați, Fundația Konrad Adenauer, Programul Statul de Drept Europa de Sud Est / UNHCR – UN Refugee Agency, Konrad Adenauer Foundation, Rule of Law Programme South East Europe.

 

Alți parteneri ai evenimentului, atât noi cât și de tradiție, sunt în curs de confirmare.
Other event partners, both new and traditional, are currently in the process of confirmation.

PARTENERI MEDIA / MEDIA PARTNERS

RFI România, Radio România Cultural, Black Rhino Music, Scena9, ELLE România, Igloo, Revista ARTA, Revista FILM, Observator Cultural, Zile și Nopți, Școala9, Mindcraft Stories, Cărturești, Films in Frame, All About Romanian Cinema, Cutra, Film Menu, Liternet, Filmmakers for Ukraine, Cinefilia, Cinepub, The Institute 

 

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the project or how the project’s results may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

 

Înființată în 2009, Asociația One World Romania organizează anual la București singurul festival de film documentar și drepturile omului din țară, One World Romania. Asociația lucrează cu filmul documentar ca vehicul pentru dialog social și politic, ca fereastră spre lume și mediu ce provoacă la reflecție. Prin activitățile sale, asociația sprijină evoluția cererii de documentar în România, ceea ce a condus în ultimii ani la un interes crescut pentru acest gen, atât în ceea ce privește publicul larg, cât și în cadrul unor programe educaționale.

 

Established in 2009, the One World Romania Association organizes the only documentary film and human rights festival in the country, One World Romania, which takes place annually in Bucharest. The association works with documentary film as a vehicle for social and political dialogue, as a window to the world and an environment that prompts reflection. Through its activities, the association supports the development of the demand for documentaries in Romania, leading in recent years to an increased interest in this genre, both among the general public and within educational programs.

Coșul de cumpărături0
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0