fbpx

Femei în arhitectură. Ana Maria Zahariade: Arhitectul este singurul artist care nu poate să stea „în turnul de fildeș”

INTERVIU: Anda Zoto FOTO: Cornel Lazia

Ana Maria Zahariade predă teoria arhitecturii la UAUIM. Este activ implicată în procesele de modernizare a învățământului de arhitectură, în cercetarea și conectarea ei cu alte medii culturale mai largi, pentru care a obținut în 2003 premiul Herder. A cercetat modernismul românesc și central european, arhitectura post-comunistă, locuirea și politicile de locuire, și a problematizat dinamica profesiei, în încercarea de a înțelege contextul României, pe larg. A publicat, în calitate de autor, coautor și contributor, Arhitectura în proiectul comunist, România 1944-1989, Horia Creangă. O monografie, Hommage a Vitruve Interrogations sur l’héritage esthétique dans la théorie de l’architecture (în Rencontres scientifiques, Institut d’Etudes Avancées de Nantes); The Drawing Board “au féminin” ; 1980er-Jahre: Ceaușescus postmodernes Manifest (în Arch+/229: Am Ende: Architektur); Avatars of Classical Tradition in Romanian Architecture (cu Horia Moldovan, în The Routledge Handbook on the Reception of Classical Architecture, Routledge); Va-et-vient Between Romanian and Polish Modernism (The 7th International Scientific Conference “Modernism in Europe – Modernism in Gdynia”). Era o vineri seară când ne-am conectat pentru interviu – probabil cel mai bun moment din săptămână pentru a te bucura de o conversație care inspiră. Ana Maria Zahariade este tipul de arhitect cu o înțelegere amplă a profesiei, și structurează și ordonează temele cu o limpezime uluitoare, așa cum puteți descoperi în interviul ce urmează.

Una din primele întrebări e legată de patrimoniul modernist, mai cu seamă de cercetările despre Marcel Iancu și Horia Creangă, cei mai prestigioși protagoniști ai arhitecturii moderne din România. Eram curioasă să știu cum au început aceste studii și care ar fi concluziile de tras în urma lor.

 

Cercetările au început datorită lui Nicolae Lascu, care a venit cu ideea la puțină vreme după Revoluție. Proiectele Centenar Horia Creangă și Marcel Iancu s-au dezvoltat apoi cu susținerea lui Alexandru Beldiman, președintele UAR (Ordinul Arhitecților încă nu exista) și împreună cu Anca Bocăneț (actualmente Iliescu) care, fiind cercetătoare la Amsterdam, a făcut o adevărată „muncă de detectiv” prin arhivele moștenitorilor din străinătate ai moderniștilor interbelici. Modernismul interbelic românesc, deși foarte prezent în București (încă!), se discuta foarte puțin pe atunci. Pentru politica comunistă, realizările perioadei interbelice – altminteri, o perioadă de mare dezvoltare în istoria și cultura noastră (o spun fără să o fetișizez) erau mai degrabă tabu și oarecum trecute sub tăcere. Numai modernizarea comunistă trebuia scoasă în evidență. Nici în facultate nu se prea discuta arhitectura noastră interbelică.

 

 

Și atunci, despre ce se discuta în facultate?

 

Se vorbea despre „maeștrii fondatori” și modernismul internațional; spre exemplu, se vorbea mult mai mult despre Le Corbusier decât despre Creangă sau Iancu. Într-un fel e motivabil, pentru că nu noi am inventat modernismul, iar modernismul nostru a fost moderat, chiar dacă de remarcabilă calitate.  Nici nu prea exista cercetare a perioadei; o făceau pe cont propriu doar câțiva „încăpățânați”, cum a fost Radu Patrulius, iar publicarea ținea adesea de hazard. Modernitatea autohtonă era foarte puțin adusă în discuție. E și foarte complicată, cu nuanțe proprii, atipice… Le-am descoperit și înțeles în timp. E mult de povestit și nu e loc acum de dezvoltat subiectul.

cop_monografie_creanga_Ghenciulescu_19.jpg-m
Horia Creangă. O monografie, Editura Universitară „Ion Mincu", în parteneriat cu Asociația Zeppelin și SG Studio, 2019

Cât despre concluzii?

Concluzii? Of, mai e mult de recuperat, dar a fost un început. Am învățat foarte mult datorită acestor cercetări; am crescut odată cu ele. Pot spune câte ceva doar despre anumite constatări personale. A fost pasionant să-i descopăr, să mă întreb, să văd ce îi leagă și ce nu… M-a marcat seriozitatea, convingerea, cu care „căutau”. De pildă, observi la Creangă, de la proiect la proiect (de la Pop și Gheorghiu, la Malaxa), continuitatea travaliului de modernizare tipologică a imobilului de raport și apartamentului. Din câte am constatat până acum, aș spune că a fost singurul arhitect al perioadei cu adevărat consecvent în această direcție tipică pentru Mișcarea Modernă. De altfel, e coerentă cu căutarea acelui ideal de simplitate, de seninătate a liniei spre care țintea și pentru care a fost considerat exemplar. Și foarte admirat aș zice; admirația transpare și în multe proiecte de după 1989, inspirate din modernismul interbelic.  Modernismul lui Creangă aparține stilului internațional, într-o eleganță extraordinară a compoziției. E o trăsătură pe care nu o găsești semnificativ la Iancu, chiar din contra; ceea ce te pune pe gânduri. 

 

 

Cum am descrie arhitectura lui Marcel Iancu?

Iancu a fost mult mai vocal despre arhitectură, spre deosebire de Creangă. A fost un „apostol”, să zicem, al ideilor Mișcării Moderne. Paradoxal, asta nu m-a avansat prea mult, pentru că, de fapt, nu-i explică direct arhitectura. Arhitectura lui e oarecum neîncadrabilă, e descumpănitoare chiar printr-un soi de cumințenie. Mă tot gândesc la asta, pentru că Iancu fost un fondator dadaist, un revoltat, dar care a acceptat să se supună rigorilor inerente arhitecturii. Nu e aici un act de eroism? Sau de mare pasiune? Era un artist multilateral și cred că modernismul lui a căutat un fel de sinteză a artelor, pe care a experimentat-o în proiecte, de fiecare dată când a găsit condiții mai prielnice (comanditari, bani, constructori etc.), adaptând-o după caz.  În asta stă, cred, coerența lui artistică și conceptuală, total diferită de a lui Creangă.

 

 

Cu toate că începe să fie mai bine documentat, patrimoniul interbelic este în pericol.

În rușinos pericol! Și nu e vorba doar de obiecte separate, ci de tot spectacolul urban al modernismului interbelic, cu realizări remarcabile, realizări pe care nu numai că n-am știut să le punem în valoare, dar de care ne și batem joc. Spre exemplu, un bulevard central cu asemenea coerență și frumusețe a construcției moderniste e chiar foarte rar. Centrele moderniste din Kaunas (Lituania) sau Gdynia (Polonia) nu au aceeași anvergură și eleganță, dar au dosarele în ultima fază de înscriere ca UNESCO World Heritage. Noi nici n-am încercat… Nou născuta Docomomo_România va încerca să facă ceva, măcar să-l facă cunoscut, dar mai mult nu poate.

 

 

E vorba de bulevardul Magheru?

Da. E groaznic ce se întâmplă acolo. Dovedește – o spun cu tristețe – ce mare hiatus cultural a însemnat perioada comunistă: a adus în funcții administrative și de decizie oameni lipsiți de cultură și fără respect față de o cultură profesională care ajunsese la o performanță lăudabilă (și nu numai în arhitectură). Nu prea văd o schimbare în acest sens. Atâta vreme cât lumea politică va fi populată de inculți, rezultatul nu poate să fie decât un dezastru.

 

 

Următoarea cercetare a dumneavoastră, Arhitectura în proiectul studiost, a studiat schimbarea de paradigmă culturală și socială ce a urmat perioadei interbelice. Ce ne puteți spune despre acest studio?

 

Hm, este un studiu pe care doream mult să-l scriu, tot mai mult pe măsură ce priveam în urmă și mi se părea că avem nevoie de repere mai argumentate. M-a consumat emoțional imens. Am privit tot timpul subiectul cu mare teamă; mă simțeam oarecum vinovată să vorbesc „din afară”: avusesem șansa să lucrez ca profesor – de fapt, am fost toată perioada „tânăr asistent” și bănuiam că voi ieși la pensie ca atare –, fusesem ferită de marile dificultăți de care se loviseră arhitecții din proiectare. Cu toate astea, mi-am spus că trebuie început, că trebuie făcut un prim tablou critic al acestei perioade – o schiță de pornire, să zicem. A fost cam trist. Arhitecții din România au fost toți angajați ai statului, supuși „ordinelor de sus”.

 

Or, arhitectura, ca să fie bine practicată, are nevoie de oarecare libertate de gândire (desigur în limitele constrângerilor pe care orice arhitectură le are); are nevoie și de un anumit climat de competiție, care dispare complet în perioada comunismului. Asta a dus la aplatizarea meseriei. Trebuia să fii un erou ca să ieși din platitudinea respectivă. Și scăderea nivelului cultural al arhitecților a fost un efect deloc de neglijat; eram defazați față de schimbările de abordare și scop ale arhitecturii în lumea liberă.

 

Cu repercusiuni ce se întind până în prezent…

 

Fără îndoială. Dacă mă uit numai la cât de puțină considerație se bucură caracterul orașului, tradiția lui, spațiul public, vecinătățile… asta în condițiile unei practici libere…  Dar știu și ce greu e! Contextul de care se lovesc  arhitecții de acum este foarte dificil, de asemenea. În primul rând, comanda nu e grozavă. Comanda de stat este în continuare foarte slabă, adesea obținută „ocult” – amintesc aici că de aceea OAR se luptă pentru concursuri. Comanda privată este relativ inconsistentă și adesea orientată doar spre profit financiar. Cu toate astea, aș zice că există exemple foarte bune, chiar remarcabile, de arhitectură recentă.

 

 

De ce există și arhitectura de foarte proastă calitate în prea multe cazuri? Aici e mult de discutat. Nu e numai o chestiune de cultură profesională individuală, ci și de mentalitate profesională. Mulți arhitecți încă ies din școală cu dorința de a se „reprezenta pe sine prin arhitectură”. Este, poate, umbra „arhitectului-demiurg”, a arhitectului-artist neînțeles, un fel de îngâmfare profesională fără bază, de fapt, susținută de mirajul celebrității; poate că și noi greșim în facultate; poate e și individualismul epocii… Dar ce-ar fi dacă toată lumea arhitecturală ar fi compusă doar din „starhitecți”?! E până la urmă un soi de suficiență, de îngâmfare artistică învechită care trebuie înlocuită cu responsabilitate și oarece modestie, dacă vrei, a „creatorului”.

Arhitectura în proiectul comunist. România 1944-1989. Editie bilingvă. Editura Simetria, 2011

Ați întâlnit acest fenomen și în alte țări?

 

Din experiența mea de după 1989, când am avut șansa să cunosc diverse medii arhitecturale din Europa, am descoperit că multe tipuri de probleme pe care le avem noi există și acolo, mai toate; dar e o diferență mare de grad. Acolo, arhitecții înțeleg că a construi ceva este un act cultural responsabil, cu implicații în oraș, natură și viața oamenilor, și că trebuie să răspunzi acestei responsabilități în primul rând. Arhitecții negociază peste tot cu locul, cu banii, cu dorințele beneficiarilor sau, mă rog, promotorilor, cheltuind foarte multă energie în acest sens. Dar asta este, în general, munca de arhitect. În 1991, îmi spunea un arhitect englez că va trebui să înțelegem că 90% din munca „de planșetă” se petrece la telefon sau în astfel de negocieri.

 

 

Așadar, cum definim condiția arhitectului contemporan? Privind profesia în ansamblu, pare că lipsește procesul de dezvoltare continuă.

 

Înțeleg ce spui. Arhitectul este singurul artist care nu poate să stea „în turnul de fildeș”. De altfel, nici plasticienii n-o mai fac. Arhitectul contemporan e obligat să fie la curent cu dinamica societății și profesiunii, să o înțeleagă și să aibă puterea să se conecteze la ambianța totală în care urmează să construiască; au apărut și specializări noi ale profesiunii, derivate din trunchiul disciplinar comun, aria de aplicare a profesiei s-a lărgit. E o dinamică accelerată, cu care arhitectul trebuie să țină pasul… Ca să dau un exemplu simplu, programele s-au schimbat, au evoluat, au devenit mai complexe; ca să nu mai vorbesc de materiale și expresii plastice.  Nu te poți mulțumi doar cu ce ai învățat în facultate. Deci arhitectul contemporan trebuie să învețe continuu. Mie mi se pare că este și o chestiune de conștiință civică – un „articol” pe care perioada comunistă l-a discreditat, l-a falsificat prin propagandă goală.

 

 

Mai există critică de arhitectură?

 

Nu prea. La noi a dispărut în perioada comunistă (nu puteai critica ce voia/accepta partidul), dar a scăzut în întreaga lume profesională. Ca practică publicistică, a cam fost înlocuită în multe reviste (tot mai multe online) cu „informarea” sau cu lauda „obiectelor far”, în logica  „star-sistemului”.

 

 

De ce?

 

Păi, trăim în epoca informației accelerate; timp de reflecție e tot mai puțin! Iar relativismul ne inundă: nu prea mai există „o cauză”, un sistem de valori, o autoritate filozofică, o instanță intelectuală pe care să se sprijine, la care să se refere, gândirea critică profesională. Dar am convingerea că se va naște. Și cred că se va naște din „afara profesiunii”, ca în multe cazuri în istoria gândirii arhitecturale. Pot spune deocamdată că, în mass-media occidentală, arhitectura a devenit un subiect mult mai important ca acum 70-80 de ani; este corelată cu democrația, cu cultura jurnalistică serioasă, cu creșterea interesului public în calitatea mediului înconjurător.

 

 

De aceea cred că și revistele de specialitate trebuie să se întrebe și cum pot fi un releu profesionist dintre specialiști și public ca să hrănească critica. Și alte „spații ale criticii” își caută funcția în acest sens – Bienala de arhitectură de la Veneția, de pildă. De aceea cred că arhitecții trebuie să se expună public cu argumente și cu un limbaj clar.

 

 

Condiția tranzitorie a României nu e tocmai favorabilă. Dar există tot mai mulți arhitecți care, singuri sau în diverse asociații, se implică și prin text, nu numai prin acțiune, în „viața construită a cetății”, în utilizarea orașului ca bun comun, în protejarea patrimoniului istoric, în popularizare arhitecturii, ceea ce ajută substanțial la înțelegerea publică a importanței arhitecturii și profesiei și poate readuce critica. 

 

 

Dar trăim cu neîncredere atât în presă, cât și în valorile arhitecturii.

 

Îmi amintesc de un articol al regretatului Vintilă Mihăilescu, pe care îl pomenesc adesea, despre neîncrederea care infestează societatea românească. Vei spune că am o obsesie, dar văd și în asta o moștenire otrăvită a comunismului nostru. În pofida a ceea ce s-a realizat real, nu puteai avea încredere în structurile politice, administrative și instituționale, care se bazau pe destule minciuni și goliciuni demagogice. Dar aveai încredere în mulți oameni; unii erau repere. Îmi dai voie să spun că neîncrederea „s-a democratizat” acum?

1194438-1
Simptome de tranziție, Editura Fundația Arhitext Design, 2009

Ulterior ați publicat Simptome de tranziție. Credeți că e necesar să studiem și perioada post-comunistă, de după 2010?

 

Sigur că trebuie studiată. E adevărat că nu e ușor, pentru că este foarte dinamică, iar observatorul nu  are recul, dar anumite fenomene pot fi urmărite temeinic. Nu trebuie să se oprească la nivel de opinii. După mine, ele trebuie neapărat corelate cu datele obiective, măsurabile și statistice. Trebuie să învățăm să citim și sensul cifrelor. De pildă, pentru mulți arhitecți care dau examen pentru dreptul de semnătură, POT-ul, CUT-ul sunt doar constrângeri, dar ele au un sens calitativ; poate că odată ce îl înțelegi, vei fi mai puțin tentat să îl falsifici în proiecte? 

 

 

Ce cărți de arhitectură ne recomandați?

 

M-ai pus în mare încurcătură, sunt atâtea cărți de citit! Aș putea spune ceva despre cele care au însemnat mult pentru mine, în perioada de după Revoluție. Eram nesigură și dezorientată, cu teama că nu înțeleg ce s-a petrecut în lumea profesională largă, că sunt prizoniera unor idei care nu mai sunt relevante. Și trebuia să predau! După ce am citit L’Urbanisme, utopies și realités al Françoisei Choay, multe lucruri despre arhitectură și oraș au început să se așeze și capete sens. Am aflat că și pentru Colin Rowe a însemnat o referință importantă. La fel mi s-a întâmplat și cu L’allégorie du patrimoine. Acum s-au tradus ambele și trebuie citite. De altfel, avem acum la îndemână traducerea multor „texte esențiale”, nu ușoare, dar cu adevărat esențiale. După cum știi, finanțate de OAR prin timbrul arhitecturii – o treabă foarte bună!

Iar acum, tot după cum știi, la voi, la igloo, va ieși cartea Regula și Modelul. Tot a ei.

 

Traducerea lui Kazmer Kovacs e gata! Scriu prefața cu mare emoție, pentru că rar întâlnești asemenea argumentație riguroasă și cu asemenea deschidere de orizont, în încercarea de a pune ordine în gândirea arhitecturală și semnificațiile ei pe care le purtăm încă. Deși parcurge istoria discursului de arhitectură și urbanism (de la ea am înțeles eu cum să-l citesc/înțeleg pe Alberti), cartea se găsește cu acuitate în prezent; putem înțelege mai bine unde ne situăm azi.

Cam tot asta căuta și Aldo Rossi în Arhitectura Orașului, care tocmai s-a tradus – o carte care a schimbat înțelegerea orașului. Ei bine, Aldo Rossi este un arhitect care a căutat mereu sensul profesiunii, și l-a căutat cu dramatism. De fapt, toate cărțile fundamentale asta caută! De aceea și trebuie citite.

 

Coșul de cumpărături0
Nu exista produse în coș
Continuă cumpărăturile
0